Näin pidät vuokratrukkien käytettävyyden korkealla

Jarmo Laamanen - 24 lokakuuta 2017

Vaikka trukkien käytettävyys vuokrasuhteen aikana vaihtelee, voidaan huolellisella suunnittelulla saavuttaa 98 prosentin käytettävyys.

vuokratrukkien-kaytettavyys.png

Kun asiakas vuokraa trukin, sopimuksen teon yhteydessä luodaan suunnitelma trukin käyttöasteesta vuokrasuhteen aikana. Käyttöaste ilmoitetaan yleensä vuoden aikana kertyvinä käyttötunteina. Käytettävyysprosentilla taasen mitataan sitä, kuinka suuren osan asiakkaan vuotuisesta toiminta-ajasta trukit ovat käyttövalmiina.

Trukkeja vuokraava asiakas luonnollisesti odottaa, että trukki on aina tarvittaessa käyttökunnossa ja valmiina työhön. Käytettävyyteen tulee kuitenkin katkoja esimerkiksi yllättävän vikaantumisen ja määräaikaishuoltojen vuoksi. Jos trukki on korjaustarpeessa, korjausajan vaikutus käytettävyyteen voidaan minimoida nopealla vasteajalla, ammattitaitoisella vianetsinnällä ja korjaustyöllä sekä tehokkaalla varaosalogistiikalla.

Vuokraamalla trukin asiakas varmistaa, että käytössä on aina turvallinen, tehokas, ympäristöystävällinen ja ergonominen trukki. Kun käyttöaste ja käyttöolosuhteet ovat tiedossa, ennakkohuollon taso ja siihen liittyvien määräaikaishuoltojen ajankohta suunnitellaan ja kalenteroidaan etukäteen. Tällöin huollot voidaan suorittaa esimerkiksi asiakkaan tuotantoseisokin aikana. Mitä korkeampi trukkien käytettävyys on, sitä vähemmän trukkeja ylipäänsä tarvitaan.

Käytettävyyden maksimointi

Yrityksen työvuorojen käytännöt saattavat tuoda haasteita korkean käytettävyyden saavuttamisessa. Kolmivuorotyössä koneet pitää huoltaa asiakkaan toiminta-ajalla, jolloin ennakointi ja suunnittelu ovat entistäkin tärkeämpää. Yksivuorotyössä voidaan määräaikaishuollot ja korjaukset ajoittaa työajan ulkopuolelle, jolloin käytettävyys voi teoriassa olla 100%.

Tarvittaessa käytettävyys voidaan maksimoida lyhytaikaisen vuokratrukin avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että kun varsinainen trukki on korjauksessa, asiakas voi jatkaa toimintaa väliaikaisella trukilla. Tällöin asiakkaan tuotantoon ei tule minkäänlaisia katkoksia.

Kuskeja kouluttamalla pidempi käyttöikä

Riittävä ja säännöllinen ennakkohuolto pitää koneet kunnossa, jolloin yllättävät viat harvemmin tuovat katkoja käytettävyyteen. Myös vuokrattavien koneiden ikä vaikuttaa käytettävyyteen – mitä tuoreempi trukkikanta on, sitä vähemmän tulee yllättäviä rikkoutumisia ja niistä johtuvia seisonta-aikoja.

Myös trukkien käyttäjä voi vaikuttaa käytettävyyteen. Kuljettajan osaaminen ja toiminta trukin kanssa ovat avainasemassa siinä, että trukki pysyy käyttökunnossa. Kuskeille voidaan antaa ohjausta ja koulutusta trukilla ajamisesta, tarvittavista päivittäistarkastuksista ja turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Myös käyttöolosuhteet vaikuttavat trukkien käytettävyyteen. Esimerkiksi vaihtelevat lämpötilat tai epätasaiset lattiapinnat saattavat aiheuttaa trukkiin yllättäviä vikaantumisia. Tässäkin tapauksessa käytettävyys voidaan optimoida valitsemalla olosuhteisiin sopiva trukki. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että myyntihenkilö käy asiakkaan luona tutustumassa käyttöolosuhteisiin ennen trukin ja sen varusteiden valintaa.

 

Lataa 10 vinkkiä, joilla varmistat oikean trukkitoimittajan valinnan

Aiheet: trukkien vuokraus

Jarmo Laamanen

Jarmolla on yli kymmenen vuoden johtajakokemus trukkiliiketoiminnasta ja hän vastaa Toyota Material Handling Finland:n huoltotoiminnoista Suomessa. Toimenkuvaan kuuluu laaja alue strategian suunnittelusta operatiiviseen johtamiseen. Mieluisinta Jarmolle on asiakaskohtaamiset, jossa kaikki kulisseissa tehty taustatyö muuttuu konkreettiseksi toiminnaksi.

Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli