Miksi trukkien toimittajia kannattaa karsia?

8 minuuttia luettavaa

trukin ostaminen

Trukkitoiminnassa saatetaan kustannussäästöjen perässä juostessa päätyä tilanteeseen, jossa materiaalin käsittelyssä käytössä olevia trukkeja on useammalta eri toimittajalta. Vaikka alun perin on lähdetty hakemaan säästöjä, voi tilanne tulla kokonaisuuden kannalta lopulta kalliiksi.

Valitse yksi, hyvä trukkitoimittaja


Monissa yrityksissä logistiikkaa ja siihen käytettäviä laitteita ei katsota kokonaisuutena. Kokonaisuuteen saattaa kuitenkin kätkeytyä merkittävää liiketoiminnan tehokkuuden tehostamisen potentiaalia, niin käytännön toiminnan ja prosessien puolella kuin taloudenkin kannalta. Saattaa olla, että koko trukkitoiminnalle ei löydy vastuuhenkilöä eikä sen omistajuutta ole sijoitettu organisaatiossa erityisesti mihinkään. Kustannussäästöjä on toki haettu ja trukkeja on hankittu käyttöön aina sieltä, mistä on halvimmalla saatu, mutta kokonaiskuvaa ei välttämättä ole kartoitettu kunnolla.

Lopulta toiminnan ylläpitäminen ja etenkin kehittäminen voi käydä haastavaksi erilaisten trukkitoimittajien kanssa. Eri toimittajien käytännöt, sopimussisällöt ja sopimuspituudet saattavat olla keskenään erilaisia. Toiminnan kehittämistä ja kokonaistavoitteiden asettamista vaikeuttavat usein myös toimittajien eri järjestelmät, sekä niiden tarjoamat mittarit ja vertailuluvut.

 

Keskittäminen kannattaa trukkitoiminnassakin

 

Trukkitoimitusten ja kumppanuuksien keskittäminen sekä toimittajien karsiminen onkin lopulta järkevämpää ja toimittajan asiantuntemukseen luottaminen antaa mahdollisuuden keskittyä liiketoiminnan kannalta olennaisimpiin asioihin. Kumppanuuden solmiminen yhden toimittajan kanssa voi tuntua haastavalta ratkaisulta, ja yhteen toimittajaan sitoutuminen voi arveluttaa. Jos trukkitoiminnan keskittäminen yhdelle kumppanille kuitenkin tehdään huolellisesti, voi siitä saada merkittävää hyötyä irti. Ilmeinen ensikäden hyöty on ajan säästäminen, kun useamman kumppanin sijaan keskustelee vain yhden kumppanin kanssa. 

Taloudelliset hyödyt eivät välttämättä ole välittömästi seuraavassa kuussa toteutuvia, mutta pidemmässä juoksussa yhden toimittajan kanssa toimiminen tuottaa sellaista lisäarvoa, joka näkyy myös viivan alla. Luultavasti taloudellisia säästöjä saadaan jo pelkästään työajan säästössä, mutta kustannustehokkuuteen liittyy myös muita tekijöitä. Yksi toimittaja voi kehittää trukkitoimintaa pitkäjänteisesti ja kokonaisuutena, ja kerää suhteen aikana asiantuntemusta ja kokemusta nimenomaan sinun yrityksesi toiminnasta ja toimialasta. Tällöin pystytään tekemään pitkäjänteisempiä ja taloudellisempia ratkaisuja sekä pystytään alentamaan kustannuksia suunnitelmallisesti.

 

Valitse oikein

 

Trukkitoimittajan valintaan vaikuttavat useat eri tekijät, ja onkin syytä tarkistaa, että ehdolla olevalla toimittajalla on saatavilla juuri sitä, mitä sinun yrityksesi toimittajalta tarvitsee. Olemassa olevien toimittajien kanssa kannattaa käydä läpi kokemukset, positiiviset asiat ja myös ne kohdat, jotka ovat muodostuneet kipupisteiksi ja pohtia, palveleeko toimittaja sinun yrityksesi tavoitteiden saavuttamista. Kumppanin tulisi kyetä räätälöimään tuotteensa ja palvelunsa sinun tarpeisiisi sopivaksi silloinkin, kun ne eivät mahdu standardipakettiin. Palveluiden ja tuotteiden tulisi myös skaalautua yrityksen trukkitoiminnan koon mukaan strategisiin ja toimialakohtaisiin erityistarpeisiin.

Uuteen kumppanuuteen kannattaa lähteä kirjaamalla ylös selkeät pelisäännöt ja tavoitteet. Yhteiset pelisäännöt muodostuvat toimittajan kanssa, kun tehdään tarvekartoitusta ja nykyisen trukkitoiminnan kokonaiskartoitusta ja auditointia. Ratkaisuehdotukseen kirjataan yhteiset toimintatavat ja tavoitteet, jotta sekä tilaaja että kumppani ovat yhteisymmärryksessä kumppanuuden ja sopimuksen sisällöstä. Kun tavoitteita asetetaan, asetetaan myös yhteiset vertailu- ja KPI-luvut. Toimittajan ja asiakkaan kesken sovitaan samalla, millaisin toimenpitein ja keinoin asetettuihin tavoitteisiin päästään.

 

Trukkitoimittajan ammattitaito ratkaisee

 

Nykyään korostuu erityisesti toimittajan ammattitaito, kun monet yritykset ulkoistavat toimittajalle koko vastuun trukkitoiminnasta ja laitteista sekä niihin liittyvän osaamisensa. Oman talon sisälle ei välttämättä ole jäänyt kuin hyvin vähän tai ei ollenkaan asiantuntemusta trukkikaluston ylläpidosta ja esimerkiksi huollosta. Toimittajan osaaminen muodostuu hyvin tärkeäksi toiminnan häiriöttömän jatkuvuuden ja kehittämisen kannalta, ja ammattitaito testataan etenkin ongelmatilanteissa. Onnistuakseen toimittajan tulee olla hyvin perillä asiakkaan toimialasta ja liiketoiminnasta.

Erityisesti toimittajan toiminnan laadusta ja ammatillisesta osaamisesta kertovat kyky innovointiin ja toiminnan kehittämiseen sekä ajan hermolla oleminen ja uusien ratkaisujen etsiminen. Hyvä toimittaja tuntee uusia tekniikoita ja ymmärtää asiakkaan prosessia ja liiketoimintaa erittäin hyvin, ja kykenee näin kehittämään ja tarjoamaan uusia toimintatapoja sekä -malleja, jotka vievät liiketoimintaa eteenpäin myös kokonaisuutena. Tällaisen kumppanin kohdalla voidaankin puhua todellisesta osaamisesta ja partneruudesta. Hyvä kumppani vie asiakkaan trukkitoimintaa myös kohti asiakkaan omia kokonaisliiketoimintatavoitteita ja osaltaan tukee niitä. Trukkitoiminnan kehittämisen taustalla toimivat selkeät mittarit ja raportoinnin täsmällisyys ovat myös hyvän kumppanin tunnusmerkkejä. Näin esimerkiksi tehokkuuden parantuminen voidaan numeraalisesti todentaa.

Myös palvelukyky ratkaisee yhden kumppanin mallissa. Jotta trukkitoimintaan ei tulisi katkoja eikä häiriöitä, on kumppanilla oltava sen ylläpitoon riittävät resurssit ja taloudelliset voimavarat. Reklamaatioiden tehokas käsittely ja ongelmien nopea korjaaminen kertovat vastuullisesta kumppanuudesta. Pitkäjänteisessä kumppanuudessa merkitsee myös se, kuinka hyvin trukkitoimittaja noudattaa alan parhaita käytäntöjä ja ottaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuun kannettavakseen.  

 

Lataa 10 vinkkiä, joilla varmistat oikean trukkitoimittajan valinnan

Suositut blogi-artikkelit