Trukin valinta - Polttomoottori vs. sähkömoottori

8 minuuttia luettavaa

kustannussäästöt , li-ion -akut

Energiatehokkuus ja ympäristöasiat vaikuttavat hyvän tuottavuuden ja tehokkuuden ohessa vastapainotrukin valintaan enemmän kuin koskaan aiemmin. Energianlähde on tässä suhteessa tärkeä tekijä. Ja kyllä, myös energianlähteeseen liittyy kustannuksia. Valinta on helpompi, kun tietoa on enemmän.

Vastapainotrukit voidaan yleisesti ottaen jakaa kahteen ryhmään: sähkötrukit tai polttomoottorikäyttöiset trukit. Jälkimmäinen ryhmä jakautuu edelleen nestekaasu (lpg)-, diesel- ja hybriditrukkeihin.

Energianlähde määrittää osaltaan trukin ympäristöominaisuuksia. Sähkökäyttöinen trukki ei esimerkiksi aiheuta haitallisia päästöjä, joten se on puhtaampi ja hiljaisempi kuin polttomoottoritrukki. Joissakin tilanteissa ja erityisesti isoissa trukeissa suositaan kuitenkin edelleen polttomoottoreita esimerkiksi niiden suuren tehon vuoksi. Polttomoottoritrukki on myös käytettävissä käytännössä jatkuvasti, koska sen akkuja ei tarvitse ladata tai vaihtaa. Pelkkä tankkaaminen tai polttoainesäiliön vaihtaminen riittää. On kuitenkin hyvä huomioida, että viime vuosina sähkötrukkien suorituskyky ja akkutekniikka ovat kehittyneet merkittävästi. Täten kannattaa aina tarkistaa, voisiko polttomoottoritrukin korvata sähkötrukilla. 

Kustannuslaskelma

Ratkaisu perustuu loppujen lopuksi (lähes) aina kustannuksiin. Huomioon on otettava hankintakustannukset – polttomoottorikäyttöiset trukit ovat yleensä halvempia kuin sähkötrukit. Toisaalta myös käyttökustannuksilla on merkitystä ja hyvin usein suurempi merkitys kuin pelkällä hankintakustannuksella. Sähkötrukeissa on vähemmän komponentteja ja huoltokohteita ja lisäksi huoltovälit ovat pidempiä. Tällöin niiden huolto ja korjaus on edullisempaa.  Myös energianlähteeseen liittyy kustannuksia, kuten hinta kilowattitunnilta ja yhden polttoainelitran hinta. Nämä kustannukset vaihtelevat luonnollisesti suoraan trukin energiankulutuksen mukaan. Myös trukin varustelu vaikuttaa kulutukseen merkittävästi. Esimerkiksi ohjaamo, ylimääräinen haarukkalaite tai korkeampi, painavampi masto lisäävät energiankulutusta.

Lopullisessa valinnassa kannattaa ottaa huomioon myös välilliset kustannukset, jotta kokonaiskuva olisi oikea. Niitä ovat esimerkiksi polttomoottorin polttoaineen kuljetus- ja varastointikustannukset tai sähkötrukin akun latauskustannukset.

Sähkömoottori

Sähkötrukin kustannuksiin liittyvät näkökohdat vaihtelevat moottori- ja akkutyypin mukaan. Sähkötrukille tarvitaan luonnollisesti akku ja laturi. Akkutyypit voidaan karkeasti jakaa ns. perinteiseen märkälyijyakkuteknologiaan (tai vastaavaan) ja litium-ioni -teknologiaan. Akkutyypin valinta vaikuttaa merkittävästi kokonaiskustannuksiin, trukin käyttömukavuuteen ja työturvallisuuteen.

Jos perinteisellä akkuteknologialla varustettua trukkia halutaan käyttää pitkään tai useita vuoroja peräkkäin, saatetaan, energiankulutuksesta riippuen, tarvita ylimääräinen vaihtoakku ja lisäksi akunvaihdon lisävarusteet. Tällöin yksi akku on latauksessa, sillä aikaa kun toisella akulla ajetaan. Akku vaihdetaan tyypillisesti työvuorojen välillä, jolloin kustannuslaskelmassa tulee huomioida akun vaihtoon, vesitykseen yms. menevä aika.

Litium-ioni -akkuteknologia tarkoittaa sitä, että Li-Ion akulla voidaan ajaa 24/7 ns. taukolatauksien avulla. Tällöin trukki laitetaan lataukseen kahvi- ja ruokataukojen ajaksi. Tällöin ei tarvita erillistä vaihtoakkua ja akun vaihtoon ei mene työaikaa. Lisäksi li-ion -akku on täysin suljettu rakenne, jolloin sitä ei tarvitse vesittää eikä siitä haihdu vaarallisia höyryjä. Tällöin ei tarvita edes erillistä ns. trukkiakkujen lataushuonetta.

Myös akun latausaika vaikuttaa energiankulutukseen ja sitä kautta kustannuksiin. Tällöin oikean laturityypin valinta on tärkeää. Laturin hyötysuhde ja latauskerroin ovat ratkaisevia tekijöitä.  Ns. HF-laturissa ("high frequency") ne ovat yleensä aina paremmat.

On hyvä tietää, mihin tarvittava energia tarkalleen ottaen kuluu. Sähkötrukeissa suurin osa kulutuksesta johtuu hydrauliikkajärjestelmästä, joka vie lähes kolmanneksen energiasta. Ajaminen ja ohjaus vievät yhteensä noin neljänneksen energiankulutuksesta ja noin 20 prosenttia kuluu suoraan laturiin.

Polttomoottori

Energiankulutuksella on merkitystä myös diesel- ja lpg-trukkien osalta. Yhtälö on kuitenkin yksinkertaisempi, koska ennen kaikkea polttoaineen hinta määrää käyttökustannukset. Toisin sanoen: mitä maksaa yksi litra nestekaasua tai dieseliä? Käyttötuntikohtaisessa kustannusvertailussa dieseltrukki häviää usein sähkötrukille. Lisäksi täytyy tietysti ottaa huomioon muitakin kustannuksia, kuten dieselin tai lpg-vaihtosäiliöiden kuljetus- ja varastointikustannukset. Julkisella liikenneasemallakin toki pärjää, jos trukki on hyväksytty tieliikennekäyttöön. Jos käyttö on intensiivistä tai trukkeja on paljon, aikaa kuluu kuitenkin hukkaan, jos kuljettajan täytyy ajaa vähän väliä käymään liikenneasemalla. Oman polttoainesäiliön tai -pumpun avulla voidaan taata trukkien nopea tankkaus. Polttoaineen toimittaja käy sitten täyttämässä säiliön säännöllisin väliajoin. Omasta pumpusta tai säiliöstä aiheutuu kuitenkin kustannuksia. Huomioon täytyy ottaa myös säännökset ja ympäristömääräykset, kuten riittävä suojaetäisyys, aita ja järjestelmät, joilla estetään polttoaineen pääsy maaperään.

Edellä mainittua edullisempaa hankintahintaa onkin arvioitava suhteessa polttomoottorin hieman suurempiin käyttökustannuksiin. Niiden vuoksi polttomoottori- ja sähkötrukkien omistuksen kokonaiskustannukset (Total Cost of Ownership, TCO) ovatkin taas lähempänä toisiaan.

New call-to-action

Suositut blogi-artikkelit