Automaattitrukki kotiuttaa eurot kahdessa vuodessa

10 minuuttia luettavaa

kustannussäästöt , Asiakastarinat

Automaattitrukki-investointi vapauttaa Uponorin Nastolan varastolla ihmisresursseja tuottavampaan työhön, parantaa työturvallisuutta ja tehostaa logistiikan toimintaa.

Kun Uponor hankki pari vuotta sitten Toyota Material Handlingilta modernin automaattitrukin (AGV, Automated Guided Vechile) oli yksi tavoite yli muiden: Elinkaarensa päässä olleen ja lähes päivittäistä häiriönpoistoa, huoltoa ja korjauksia vaatineen kuljetinjärjestelmän korvaaminen.

– Tuotannon ja varaston välistä tavaraliikennettä hoitaneen kuljetinjärjestelmän sitomat henkilöresurssit vapautettiin muihin tehtäviin. Saimme investoinnista heti mitattavia tuottavuushyötyjä, Uponorin varastopäällikkö Anssi Juurinen sanoo.

Toukokuusta 2018 tuotantokäytössä hyrrännyt AGV on antanut vielä paljon enemmän.

– Meillä on nyt WCO-ajattelun (World Class Operations) mukainen työympäristö, jossa ajoreitit ovat selkeitä ja tavarat sekä työvälineet paikoillaan. Työhön liittyvät asiat ovat kunnossa, eikä aikaa kulu niiden selvittelyyn. Työaika käytetään päätehtäviin ja niiden kehittämiseen. WCO merkitsee myös parempaa työturvallisuutta, Juurinen luettelee.

Hyvä suunnittelu takaa onnistumisen

Uponor tilasi automaattitrukin ja sen ohjausjärjestelmän kesällä 2017, infra rakennettiin yhteistyössä Toyotan kanssa loppuvuona 2017, ja kone toimitettiin Uponorille Nastolaan maaliskuussa 2018. Parin kuukauden päästä se oli jo täydessä tuotannossa.

Uponorin projektitiimin panosta tarvittiin eniten projektin esivaiheiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Suunnittelutyössä luotiin perusta luotettavalle ja turvalliselle automaattitrukin ja työntekijöiden väliselle yhteistyölle. Automaattitrukin toiminnasta rakennettiin prosessisuunnitelma ja visuaalinen simulointi, jossa automaattitrukin toiminta sovitettiin varaston 3D-malliin.

– Koneen vaatima infra ja siirtojen logiikka suunniteltiin tarkoin ja siihen kulutettiin paljon aikaa. Kun kone saatiin tänne, päästiin nopeaan toteutusvaiheeseen, joka oli suoraviivaista projektinhallintaa, asennusta ja testausta.

Toyota vastasi esivalmisteluvaiheessa laitteen ohjelmoinnista ja anturijärjestelmän säädöistä. Uponorin tiimin työsarkana olivat toimintaympäristön muutokset kuten vanhan järjestelmän purku, sähkötyöt, lattian kunnostaminen automaattitrukin vaateita vastaavaksi ja paloturvallisuuteen liittyvät muutokset - kaikki Toyotan opastuksella.

– Kokonaisinvestoinnista puolet liittyi infran muutoksiin ja puolet koneeseen. Vanha toimintaympäristö vaatii aina enemmän muutoksia kuin tekniikan tuonti täysin tyhjään halliin.

Juurinen on ollut tyytyväinen perinpohjaiseen esivalmistelutyöhön, jonka ansiosta automaattitrukki on toiminut erittäin hyvin käyttöönoton jälkeen.

– AGV ei ole käyttöönoton jälkeen vienyt paljonkaan työaikaani.

vihivaunu eli automaattitrukki (AGV)

Kapasiteetti riittää pitkälle

Automaattitrukin noin 15 prosentin käyttöaste muodostuu kahdesta päivittäisestä työjaksosta. Päiväsaikaan kello 6-22 se siirtää tuotannon kääntöpöydältä 2-5 lavaparia tunnissa sille varattuun varastohyllyyn.  Iltakymmenen jälkeen se jatkaa samaa työtä kuin päivällä ja siirtää lisäksi päivällä täyttyneistä hyllyistä tavarat varsinaisiin varastohyllyihin. Päiväsaikaan emme halunneet automaattitrukin vievän suoraan varastoon, koska kääntöpöydän ja varastohyllyn välillä on manuaalista liikennettä.

AGV-investoinnille ennakoitu kahden vuoden takaisinmaksuaika toteutuu hyvää vauhtia. Sen käyttöastetta ei pidä verrata manuaalitrukkeihin, joita ajetaan huomattavasti enemmän.

– Automaattitrukki tekee työtä luotettavasti ja tehokkaasti 24/7. Sen ansiosta olemme voineet siirtää ihmisten tekemää työtä sinne, mihin heitä oikeasti tarvitaan.

Miten koneen vapaana olevaa 85 prosentin kapasiteettia voisi hyödyntää?

– Olemme käyneet keskusteluja sekä talon sisällä että Toyotan kanssa muun muassa automaattitrukin käytöstä saapuvan tavaran käsittelyssä. Ongelmana siellä on monenlaiset tavara-alustat, joita AGV ei tunnista. Toinen asia se, että saapuvassa tavarassa on paljon manuaalisia työvaiheita ja tavaran siirtäminen on vain pieni osa prosessia.

– Tilanteet ja tarpeet kuitenkin muuttuvat. On hyvä, että meillä on AGV:n kapasiteettia hyödynnettävänä. Voimme tarvittaessa ottaa käyttöön, jos sellainen tilanne tulee eteen, Juurinen sanoo.

Resurssit suunnittelutyöhön

Kahden vuoden aikana on kertynyt kosolti kokemuksia AGV-prosessista.

On aika kysyä: Mitä tekisit toisin?

– Jos olisin tiennyt ennakolta minulle lankeavan työmäärän, olisin allokoinut tälle projektille vieläkin enemmän aikaa. Aika kyllä löytyi, ja onnistuimme toteutusvaiheessa aikataulun mukaan.

Automaattitrukin päivittäinen työskentely on Juurisella hyvin hyppysissä.

– Näen reaaliaikaisesti koneen avoimet tehtävät, mitä se on milloinkin tekemässä sekä avoimet ja varatut lavapaikat.

Vaikka automaattitrukki on tekniikaltaan hyvin varmatoiminen, tulee silloin tällöin häiriötilanteita. Syynä on lähes aina kevytrakenteinen, kertakäyttöinen kuormalava, jonka mitat eivät mahdu AGV:n toleransseihin.

– Trukki ei aina hahmota kuormalavaa, koska se ei havaitse esimerkiksi vinossa olevan kolmijalkaisen lavan keskimmäistä jalkaa. Trukki ilmoittaa silloin häiriöstä, jonka työntekijämme käy poistamassa. Olemme kouluttaneet tähän tehtävään useita työntekijöitä, jolloin häiriön huomannut on lähtökohtaisesti vastuussa häiriön poistamisesta.

Suunnittelulle ja viestinnälle aikaa

Kun Juuriselta kysyy AGV-projektin kulmakiviä, nousee kolme asiaa ylitse muiden.

– Esivalmistelulle pitää olla riittävästi aikaa ja resursseja. Päämäärän tulee olla selkeä. Henkilöstölle on kerrottava kattavasti, mitä automaattitrukin käyttöönotolla tavoitellaan. Kun ihmiset ja koneet työskentelevät samalla alueella, ihmisten pitää olla hyvin tietoisia, mitä projektin eri vaiheissa tapahtuu.

Uponorilla on ollut koko projektin ajan tiedotustaulu ja säännöllisiä keskusteluja niiden työntekijöiden kanssa, joiden työhön automaattitrukki vaikuttaa.

– Olen käynyt työntekijöiden kanssa runsaasti keskusteluja erilaisista malleista ja vaihtoehdoista. He ovat olleet tietoisia ja heitä on koulutettu hyvissä ajoin ennen toteutusta ymmärtämään automaattitrukin toiminta.

Nelisenkymmentä työntekijää siivoojista ylläpidon asiantuntijoihin perehdytettiin siihen, miksi AGV on hankittu, mitä ja kuinka paljon se tekee, mitkä sen liikkeet ovat mihinkin kellonaikaan ja miten sen liikkeet pitää huomioida.

Toyotan ja Uponorin toteuttama AGV-ratkaisu on herättänyt ansaittua huomiota sekä kotimaassa että ulkomailla. Parinkymmenen yrityksen edustajat ovat käyneet tutustumassa siihen ja ottamassa oppia, miten Uponorin kokemuksia voisi soveltaa heidän liiketoimintaansa.

 

 

Automaattitrukkien käyttö lisääntyy sisälogistiikassa. Samaan aikaan automaattitrukit kehittyvät ja uusia malleja tuotetaan asiakkaiden tarpeisiin. Haluatko lukea lisää trukkiautomaatiosta, vihivaunuista ja agv-trukeista? Katso lisätietoa täältä »

Suositut blogi-artikkelit