Jalankulkijoiden turvallisuus trukkiliikenteessä

8 minuuttia luettavaa

Jalankulkijoiden turvallisuus tuotanto- ja varastoliikenteessä on merkittävä asia ja koskee koko työyhteisöä. Trukkien kanssa tapahtuvien onnettomuuksien seuraukset saattavat olla kohtalokkaita. Työympäristöissä kulkevat jalankulkijat tarvitsevat tietoa ja koulutusta siitä, mitä kaikkea trukkiliikenteessä tulisi turvallisuuden kannalta ottaa huomioon.

Jalankulkijoiden turvallisuuden varmistaminen trukkiliikenteessä on tärkeää.

 

Onnettomuustilanteet usein äkillisiä

Yrityksien tuotantotiloissa, varastoissa, pihoissa ja muissa työympäristöissä liikkuu trukkien sekä niiden käyttäjien lisäksi paljon muita työntekijöitä. Välillä työympäristössä liikkuu jopa yrityksen ulkopuolista väkeä. Trukkitapaturmia ja niistä koituvia henkilövahinkoja tapahtuu enemmän juuri jalankulkijoille kuin trukin kuljettajille. Yleisin trukkitapaturma on jalankulkijan joutuminen trukin töytäisemäksi. Kuljettajille tapahtuvat vammat eivät ole yhtä yleisiä koska trukin rakenteet usein suojaavat kuljettajaa. Valitettavasti jalankulkijalla ei ole tätä etua.

Mikäli trukkien seassa kulkevalla jalankulkijalla ei ole kokemusta trukilla ajamisesta, voi hänellä olla haasteita hahmottaa koneen liikkumasädettä, nopeutta tai kuskin näkökenttää. Yhteentörmäyksien ja onnettomuuksien riski on tällöin suuri. Tapaturmaan johtavat tilanteet tulevat usein yllättäen ja äkillisesti; trukin kuljettaja ei ehdi reagoimaan yllättäen kulman takaa ilmestyvään jalankulkijaan.

Seuraukset voivat olla kohtalokkaat. Trukki on pienimmilläänkin painava kone; kevyemmät lavansiirtovaunut painavat noin tonnin ja 2500 kilon nostokapasiteetin omaavalla vastapainotrukilla on massaa jo lähes 4000 kiloa. Maksimitaakan kanssa yhteispainoa kertyy siis yli 6000 kiloa. Suuret massat voivat aiheuttaa hyvin vakavia vammoja. Harva tietää, että kävelyvauhtia kulkevan trukin keskimääräinen jarrutusmatka on noin kolme metriä.

 

Valppautta liikenteessä

Trukkionnettomuuksien syy on usein puutteellisissa turvallisuusjärjestelyissä ja ohjeistuksissa. Onnettomuustilanteessa jalankulkija ei ole välttämättä osannut ottaa kaikkia turvallisuuden kannalta tärkeitä asioita huomioon ja on saattanut esimerkiksi olettaa, että kuski näkee hänet – onnettomuuden syy voi olla vaikkapa se, että kännykkä on vienyt kaiken huomion.

Koulutusta ja tietoa on syytä jakaa ihan kaikille trukkien kanssa samoissa tiloissa liikkuville ylimmästä johtoportaasta aina varaston työntekijöihin. Kun erilaiset trukkiliikenteeseen liittyvät turvallisuusseikat osataan ottaa huomioon, tapaturmariski pienenee. Työntekijöillä on myös työturvallisuuslain puitteissa trukkiliikenteen turvallisuuteen liittyviä velvollisuuksia – esimerkiksi, jos jalankulkija huomaa varastossa trukkiliikenteen kannalta vaarallisen kohdan, siitä tulee viipymättä ilmoittaa eteenpäin asian korjaamiseksi. Suunnittele tilat turvallisiksi. Hyvän ohjeistuksen lisäksi yksi tärkeimmistä jalankulkijoiden turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä on se, miten tuotanto- tai varastotilat on suunniteltu. Turvallisessa toimintaympäristössä trukeilla ja jalankulkijoilla on omat kulkureittinsä ja ne on pyritty eristämään toisistaan törmäysten ehkäisemiseksi. Jalankulun voi myös pyrkiä poistamaan joiltakin alueilta kokonaan, tällöin myös onnettomuusriski poistuu.

Trukkiliikenteen turvallisuuden yleinen haaste on se, että toimitilat ovat vanhoja, eivätkä välttämättä vastaa nykypäivän turvallisuusvaatimuksia. Usein myös yrityksen toiminta on kasvanut ulos toimitiloistaan, jolloin tilanpuute saattaa asettaa suuria haasteita turvallisuuden toteuttamiselle. Vanhoja tiloja voidaan kuitenkin aina järjestellä uudestaan ja tarjolla on myös erilaisia järjestelmäratkaisuja varasto- ja tuotantotilojen turvallisuuden parantamiseen.

 

Lataa opas

 

Lue lisää aiheesta: Trukkikortti, trukkikoulutus ja trukkiturvallisuus » 

 

Suositut blogi-artikkelit