Sisälogistiikan trendit – tällaista on sisälogistiikka vuonna 2035

4 minuuttia luettavaa

Vastuullinen sisälogistiikka

Juuri nyt teknologia, sähköistyminen, automaatio ja kestävän kehityksen vaatimukset muuttavat koko logistiikkaketjua. Muutos on niin nopeaa, että voidaan puhua jopa murroksesta.

Covid-19-viruspandemia on entisestään vauhdittanut muutosta. Koko yhteiskunnan ottama digiloikka, erilaiset lockdownit ja epävarmuuden tuomat resilienssivaatimukset ajavat myös sisälogistiikkaa kohti yhä ketterämpiä, joustavampia ja dataohjatumpia ratkaisuja. Samalla kun kestävän kehityksen vaatimukset ja erilaisiin fossiilittomiin vaihtoehtoihin ohjaavat tuet innostavat yrityksiä investoimaan uusiin teknologioihin.

Kestävän kehityksen teknologiaan satsataan juuri nyt

Vihreä siirtymä ja sen saamat investointituet voivat saada melkoisen harppauksen aikaan myös sisälogistiikassa. Logististen ratkaisujen hiilineutraalit ratkaisut kiinnostavat. Miten turvallisuuden maksimointi, päästöjen minimointi ja liiketoiminnan prosessien optimointi on järkevintä toteuttaa alallamme kestävästi? Onko teknologia jo sillä tasolla, että siihen satsaaminen on järkevää vai pitäisikö vielä odottaa hetki?

Näitä kysymyksiä pohditaan asiakasyrityksissämme. Uskomme, että kymmenen vuoden päästä sisälogistiikka on 90-prosenttisesti sähköistä, ja sen vaatima sähkö tuotetaan uusiutuvasti.

Joustava, ketterä ja kyvykäs automaatio

Samaan aikaan kun yrityksissä pohditaan sisälogistiikan sähköistämistä, myös erilaiset automaatioratkaisut kiinnostavat. Eikä ihme, mekin uskomme, että vuonna 2035 Suomen trukkikannasta huomattava suuri osa on automaattitrukkeja.

Jos automaatio on sisälogistiikassa tällä hetkellä kilpailuetu, kymmenen vuoden päästä se on itsestäänselvyys.

Millaisin askelin kohti automatisoitua sisälogistiikkaa sitten liikutaan? Näkemyksemme mukaan siirtymä tehdään vaiheittain, jatkuvasti prosesseja parantaen – vain siten automaatiosta saadaan sen tuoma maksimaalinen hyöty irti.

Dataa, josta saadaan hyöty irti

Elämme keskellä datatulvaa – ja erilaista dataa meille on tarjolla yhä enemmän. Lähitulevaisuudessa meidän on ensiarvoisen tärkeää ratkaista, miten saamme kaikesta tarjolla olevasta datasta parhaan hyödyn irti.

Vuonna 2035 yritykset osaavat ohjata sisälogistiikkaan datan tarjoamalla tiedolla. Nopeilla ja muuttuvilla markkinoilla datan hyödyntäminen turvaa nopean reagointikyvyn ja aikaansaa kilpailuetua.

Helposti ymmärrettävä ja arjen käyttöön soveltuva data on avain sisälogistiikan dataohjauksen yleistymiseen.

sisälogistiikan tulevaisuuden trendit

 

Suositut blogi-artikkelit