Suosituimmat turvallisuusriskit vuonna 2022

18 minuuttia luettavaa

Me käymme vuosittain useilla sadoilla asiakkailla, joten näemme ja koemme erilaisia turvallisuusriskejä. Havaintojemme pohjalta koostimme listan vuoden 2022 "suosituimmista" eli useimmiten toistuvista turvallisuusriskeistä.

Vuoden 2022 useimmiten toistuvat turvallisuusriskit ovat: 

1. Jalankulkijat

Tapaturmista yli 40 % on jalankulkijan ja trukin yhteentörmäyksiä. Kuljettaja ei välttämättä näe kaikkea, mitä ympärillä tapahtuu, joten jalankulkijan tulee olla tietoinen trukin vaarallisuudesta.

Kokemuksemme mukaan jalankulkijat eivät koe trukkia kovin vaaralliseksi kulkuvälineeksi. Usein törmäämme olettamukseen, että trukit painavat muutamia satoja kiloja, vaikka todellisuudessa painoarviosta puuttuu yksi nolla. Kun trukin oletetaan olevan kevyt keijukainen, ei trukkia nähdä vaarallisena kulkuvälineenä.

Ratkaisu: Järjestä jalankulkijoille koulutus trukin vaaroista ja tee liikennesäännöt. Liikennesäännöt olisi hyvä käydä yhdessä läpi. Ottakaa käyttöön yksinkertainen toimintapa, joka lisää välittömästi turvallisuutta: jalankulkijan tulee aina ottaa katsekontakti trukin kuljettajaan.

Muita turvallisuutta parantavia toimenpiteitä:

  • Turvallisten jalankulkureittien merkitseminen tiloissa, joissa trukit liikkuvat.
  • Turvallisuutta voi lisätä erilaisilla puomeilla, aidoilla ja varoitusvaloilla (Bluespot) ja -hälyttimillä (SpotMe).
  • Myös trukkiin asennettava AI-älykamera on erinomainen keino lisätä turvallisuutta. AI-älykamera varoittaa merkkiäänellä trukin kuljettajaa, kun määrätylle alueelle trukin takana tai edessä ilmestyy ihminen.

2. Varastohyllyjen vauriot, puutteelliset tarkastukset ja kuormitustaulukot

Varastohyllyt joutuvat melko usein kosketuksiin trukkien tai kuorman kanssa. Ja varsin pieni kolhu riittää siihen, että hylly tulisi asettaa käyttökieltoon. Me näemmekin vuodesta toiseen vaurioituneita hyllyjä, jotka eivät saisi olla käytössä. 

Varastohyllyihin liittyy myös kaksi muuta puutetta, jotka pääsivät vuoden 2022 "suosituimpien" turvallisuusriskien listalle:

  • kuormitustaulukon puuttuminen
  • varastohyllyjen tarkastusten puuttuminen.

Ratkaisu: Jos hyllyelementtien vauriot ylittävät sallitut raja-arvot, vaurioituneet osat tulee vaihtaa uusiin. Vaurioiden raja-arvot voi tarkistaa SFS-EN 15635 -standardista. Törmäyksiä ja iskuja voi pyrkiä ennaltaehkäisemään varmistamalla, että trukkikuskeilla on riittävät ajo- ja kuormankäsittelytaidot. Yksi hyvä keino iskujen ja törmäyksien ennaltaehkäisyyn on ajo-opetuksen järjestäminen.

Kuormitustaulukon tulee aina olla esillä, joten jos se puuttuu, ole yhteydessä varastokalusteiden toimittajaan.

Varastohyllyt tulee tarkastaa vuosittain. Jos edellisestä tarkastuksesta on jo kulunut useampi vuosi tai sitä ei ole suoritettu ollenkaan, tarkastus tulisi suorittaa mahdollisimman pian. Varastohyllyjen tarkastuksen voi suorittaa itse tai ulkopuolisen palveluntarjoajan toimesta. Pääasia on, että tarkastus on tehty ja havainnot sekä korjaustoimenpiteet on kirjattu ylös. Havainnot ja korjaustoimenpiteet on kyettävä esittämään tarvittaessa viranomaisille.

Ja bonuksena suosittelemme tutustumaan SFS-EN 15635 -standardiin, joka käsittelee kuormalavahyllyjen käyttöä, huoltoa ja merkintävaatimuksia. 

3. Lyijyakun vääränlainen vesitys

Lyijyakullinen trukki tarvitsee akkuvettä - itsestään selvä asia monelle, mutta se, milloin akku tulee vesittää aiheuttaa epäselvyyksiä. Ja tämä on asia, johon törmäämme todella usein.

Akun vesitys pitää tehdä ainoastaan täyteen varattuun akkuun, ei ikinä ennen akun varausta. Mikäli akku vesitetään ennen akun täyteen varausta, akkuhappo saattaa tulvia yli.

Ratkaisu: Ohjeistus, jossa opastetaan oikeaoppiseen vesitykseen ja sen läpikäynti yhdessä trukkikuskien kanssa. Vaihtoehtoisesti koulutuksen järjestäminen.

4. Tilojen liikennesuunnittelu

Kun asiakkaidemme toimintaympäristöjä on joskus muinoin rakennettu, ei turvallisuutta tai tiloissa hyöriviä trukkeja ole otettu huomioon. Toisin sanoen tiloihin on muodostunut paljon pimeitä kulmia sekä risteysalueita, ja liikennesuunnittelua ei ole tehty tai siihen liittyvät ohjeistukset ovat puutteellisia. Myös turvallisuutta lisäävät tarvikkeet puuttuvat tai niitä ei ole kaikissa tarvittavissa paikoissa.

Hyvä esimerkki liikennesuunnittelun aiheuttamasta turvallisuusriskistä on suojaamaton työpiste, jonka takana on trukkiväylä. Ja kaiken kruunaa roskalaatikko, joka on sijoitettu trukkiväylän toiselle puolelle.

Ratkaisu: Jos tiloissa on paljon pimeitä kulmia, risteysalueita ja muita turvallisuuden kannalta haastavia kohtia, ohjeistus toimintavoista on ehdottaman tärkeää. Kaikkien tiloissa kulkevien pitää olla tietoisia, kuinka trukkien kanssa toimitaan esimerkiksi risteysalueella. Jos ohjeistus puuttuu tai se kaipaa päivittämistä, kannattaa harkita Gemba Walk -turvallisuuskävelyn suorittamista. Gemba Walk -turvallisuuskävelyssä kartoitetaan vaaranpaikkoja ja ehdotetaan toimenpide-ehdotuksia turvallisuuden lisäämiseksi.

Ja jos se roskalaatikko on siellä trukkiväylän toisella puolella, suosittelemme siirtämään roskalaatikon työpisteen puolelle, mikäli se vain on mahdollista. Näin vältytään ylimääräisiltä trukkiväylän ylityksiltä.

5. Peilien kohdennus

Todella monilla asiakkaillamme on peilejä käytössä risteysalueilla, mutta ne on kohdennettu väärin. Peilit näyttävät seiniä tai kattoa tai jotain muuta yhtä hyödyllistä, joka EI lisää turvallisuutta.

Peilien kohdennuksen merkitystä ei voi vähätellä. Jos peilit ovat kohdennettu väärin, ne eivät aja niille tarkoitettua asiaa – ne eivät näytä kulman taakse.

Ratkaisu: Kohdennuksen tarkastaminen ja tarvittavat suoristusliikkeet kaikkien peilien osalta. Vaihtoehtoinen ratkaisu on suorittaa Gemba Walk, jossa mm. katsotaan, että kaikki peilit on kohdennettu oikein.

6. Näköesteet risteyksissä

Näköesteet ovat vahvasti kytköksissä tilojen liikennesuunnitteluun. On melko tyypillistä, että tilojen rakennusvaiheessa ei ole huomioitu trukkiliikennettä ja turvallisuutta, mistä johtuen näköesteitä on muodostunut. Näemme myös paljon tapauksia, joissa tilojen ahtauden myötä risteysalueelle päätyy esimerkiksi korkeita lavoja tai muuta tavaraa, joka aiheuttaa näköesteen.

Ratkaisu: Näköesteiden poistaminen risteysalueilta, mutta jos se ei ole mahdollista, kannattaa hyödyntää erilaisia turvallisuutta lisääviä tarvikkeita ja toimintatapoja:

  • Pyrkikää siihen, että risteysalueille ei jätetä lavoja/tavaroita. Tavaroille pitää löytyä säilytyspaikka jostain muualta 👉 suosittelemme tutustumaan Toyotan keksimään TPS-metodiin.
  • Trukkikuskien ajonopeuksien vähentäminen.
  • Peilien lisääminen risteyskohtiin.
  • Varoitusvalojen (esimerkiksi Bluespot) ja merkkiäänien ( esimerkiksi SpotMe-varoitusjärjestelmä) asentaminen.

7. Ahtaus

Työympäristön ahtaus on asia, jota ei välttämättä korjata yhdessä yössä. Usein ahtaus johtuu siitä, että toiminta on kasvanut, mistä johtuen seinät ja katto tulevat vastaan. Lopputulema on, että joka paikka on täynnä ja lopulta tavaraa päätyy käytäville asti aiheuttaen turvallisuusriskin trukille ja jalankulkijalle.

Ahtaus vaikeuttaa trukilla työskentelyä; trukilla ei ole välttämättä riittävästi tilaa liikkua, jolloin mm. rakenteet, varastohyllyt ja muut kalusteet saattavat vaurioitua. Riskinä on myös, että käsiteltävä kuorma vaurioituu. Lisäksi trukki ja ihminen joutuvat työskentelemään lähempänä toisiaan, joten on ilmiselvää, että riski yhteentörmäyksille kasvaa.

Ratkaisu: Aloita turvallisuuden parantaminen poistamalla tavarat kulkuväyliltä. Kannattaa kuitenkin miettiä, että johtuuko ahtaus yksinkertaisesti tilojen pieneksi käymisestä vai epäjärjestyksestä. Jos ahtaus johtuu epäjärjestyksestä, laita tavarat ja ylipäätänsä työympäristö järjestykseen. Kun lavat, tavarat, työkalut ja muut tarvikkeet ovat oikeilla paikoilla, saattaa tiloista ”paljastua” lisätilaa. Järjestyksen myötä usein myös viihtyvyys ja tehokkuus paranee. 

Jos työympäristö on järjestyksessä ja tavarat siivottu pois kulkuväyliltä, mutta ahtaus on edelleen ongelmana, niin sitten ollaankin jo isompien päätöksien äärellä. Vaihtoehtoina on muun muassa lisätilan rakentaminen tai esimerkiksi varastohyllyjen uudelleenjärjestely, jotta lavapaikkoja saataisiin lisättyä.

Jos ahtaus on todellinen ongelma, suosittelemme sisälogistiikan riskianalyysin suorittamista. Sisälogistiikan riskianalyysi selvittää yrityksen nykyisen turvallisuustason. Tulosten pohjalta luodaan suunnitelma vaarojen ja riskien ennaltaehkäisemiseksi.

 

Suositut blogi-artikkelit