Trukkiautomaatiosta helpotusta työvoimapulaan

6 minuuttia luettavaa

Automaattitrukit eivät uhkaa työpaikkoja. Ne mahdollistavat työntekijöiden siirtymisen rutiini- ja toistoa sisältävistä töistä mielekkäämpiin ja tuottavampiin tehtäviin.

Työvoimapula piinaa logistiikka-alaa. Henkilöstöä on vaikea saada ja pitää töissä. Ala ei tunnu houkuttelevan nuoria työntekijöitä. Jos he tulevat vaikka varastoon töihin, on työ useimmille väliaikaista. 

Työvoimapulaan vastaaminen nousee esille usein, kun keskustellaan automaattitrukin (AGV, automated guided vehicle) vaikutuksista varaston tai tuotannon arkeen. Ei kuitenkaan niin, että automaattitrukit vähentäisivät työntekijöiden määrää, vaan niin, että työntekijät voidaan siirtää tuottavampiin ja motivoivampiin tehtäviin. Kun AGV otetaan käyttöön, se hoitaa toisteiset tehtävät päivästä ja viikosta toiseen.

AGV:llä tuotannon tai varaston työt sujuviksi

Meillä on ollut vuosien saatossa useita AGV-hankkeita, ja työntekijöitä ei ole vähennetty missään niistä, vaan heidät on koulutettu ja siirretty tuottavampiin tehtäviin.

Eräässä tapauksessa pakkauskoneen operaattori joutui aiemmin keskeyttämään työnsä ja menemään manuaalitrukilla siirtämään kuljettimelta valmiita lavoja kelmutuskoneelle. Kun AGV tuli taloon, se alkoi siirtää valmiita lavoja, mikä sujuvoitti tuotantoprosessia huomattavasti.

Esimerkki kuvaa oivallisesti sen, minkälaiseen tehtävään automaattitrukki otetaan käyttöön sen jälkeen, kun tuotannon tai varaston tavaravirrat on analysoitu ja pullonkaulat löydetty. AGV on tyypillisesti ratkaisu, jolla sujuvoitetaan tuotannon tai varaston toimintaa. Samalla työntekijät vapautetaan pirstaleisesta työstä keskittymään ydintehtäviin, joissa tarvitaan logiikkaa ja päättelyä.

Automaattitrukki osana työyhteisöä

AGV tarvitsee alkuun kaverikseen ihmisen, joka määrittelee ja ohjelmoi sille sen siirtotehtävät. AGV:n käyttöönoton yhteydessä osa työntekijöistä koulutetaan AGV-järjestelmän pääkäyttäjiksi.

Myös kaikki AGV:n kanssa samassa tilassa työskentelevät perehdytetään AGV:n kanssa toimimiseen. Koulutus kattaa muun muassa sen, miten AGV kohdataan työtiloissa, miten AGV liikkuu sekä miksi ja miten AGV käyttäytyy eri tilanteissa.

Kun AGV on otettu käyttöön, se koetaan kokemuksemme mukaan hyvin nopeasti kiinteäksi osaksi työpaikkaa, jopa yhdeksi työntekijäksi. Se toimii sujuvasti työyhteisön jäsenenä, kun sen tekeminen on sovitettu yhteen työntekijöiden ja manuaalitrukkien liikkumisen kanssa. Olemme mielenkiinnolla seuranneet, miten nopeasti AGV:sta tulee erilaisilla työpaikoilla arkinen osa työyhteisöä.

Parempaa laatua ja lisää turvallisuutta

Automaattitrukin yksi etu on sen työtapa. Koska AGV tekee työnsä aina samalla tavalla, parantaa se sekä kyseisen työtehtävän turvallisuutta että työn laatua.

AGV on monissa tehtävissä turvallisempi kuin ihminen, jolle voi sattua inhimillisiä erehdyksiä varsinkin toisteisessa työssä. Kun virheet vähenevät, koko prosessin laatu paranee.

Työtä tauotta ja joustavasti

Ihmisen ja koneen ero tulee selkeästi esille siinä, että AGV tekee töitä tarvittaessa 24/7, ilman taukoja ja lomia. AGV:n käytön keskeisenä tavoitteena on pitkäkestoiset, tasaiset ja jatkuvat työsyklit, joiden avulla päästään korkeaan vuotuiseen käyttöasteeseen.

Kun yrityksen tarpeet muuttuvat, voidaan koneen käyttökohdetta ja käyttötapaa muuttaa. Samalla muuttuvat myös työntekijöiden tehtävät. AGV ohjelmoidaan, ja työntekijät perehdytetään uusiin tehtäviin.

Kun AGV:t yleistyvät varastoissa ja tehdassaleissa, ihmiset pääsevät pois toistoa vaativista ja virheille herkistä rutiineista niihin tehtäviin, joissa tarvitaan loogista päättelyä, tilannetajua ja ammattitaitoa. Ne ovat ominaisuuksia, joissa AGV ei ainakaan vielä pärjää ihmiselle.

 

Suositut blogi-artikkelit