Trukkikoulutus on sijoitus liiketoimintaan

7 minuuttia luettavaa

Trukkeihin liittyvien työtapaturmien ehkäisemiseksi henkilökunnan koulutus ja vaaratilanteiden ennakointi nousee tärkeään asemaan. Henkilökunnan on hallittava oikeaoppinen trukin käyttö ja tiedettävä riskit, jotta työskentely sujuu turvallisesti. Koulutuksella edistät myös työskentelyn tehokkuutta ja pidennät kaluston elinkaarta (oikeaoppisen käsittelyn johdosta).

Tuottavan materiaalinkäsittelyn lähtökohtana on aina turvallinen työpaikka. Työnantajan velvollisuus on huolehtia turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Velvoitteeseen kuuluu myös työympäristön ja toimintatapojen turvallisuuden tarkkailu sekä tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen työturvallisuuden parantamiseksi. Työturvallisuudesta huolehtiminen on järjestelmällistä toimintaa, jossa täytyy ottaa huomioon työn luonne, työvälineet, organisaation toiminta ja työympäristö.


Koulutukset edistävät muun muassa seuraavia osa-alueita:

  • Vauriokulujen pienentyminen
  • Työskentelyn tehokkuus paranee
  • Työskentelytavat ovat turvallisia
  • Kaluston pidempi elinkaari oikeaoppisen käsittelyn johdosta

 

Trukkikoulutus on sijoitus liiketoimintaan

Trukkiturvallisuuden parantaminen on koko organisaation asia ja myös esimiesten kouluttaminen on avainasemassa. 

 

Miksi valita Toyota koulutuskumppaniksi?

Toyotan koulutuksissa käydään läpi, miten trukin turvallinen käyttö ja ympäristön huomiominen vähentää onnettomuusien riskiä. Turvallisuuden ja hyvinvoinnin parantumisen lisäksi koulutus vähentää vahinko- ja työkustannuksia. Haluamme olla enemmän kuin kouluttaja, haluamme olla koulutuskumppaninne.

Katso videolta, miten teemme yhteistyötä UPM Plywoodin kanssa koulutusten suhteen.

Pyrimme yleensä kouluttamaan asiakkaan tiloissa. Tällöin kaluston ja työympäristön vaatimukset tulevat huomioiduiksi koulutuksessa. Pystymme myös räätälöimään koulutuksia asiakkaan tarpeiden mukaan. Kuljettajan trukkikoulutuksessa tulokset eivät heijastu pelkästään työntekijöiden turvallisuuteen, vaan vähentää myös materiaalivahinkoja sekä työvoimakustannuksia.

Trukkiturvallisuuden parantaminen on koko organisaation asia ja myös esimiesten kouluttaminen on avainasemassa. Johdon sitoutuminen työturvallisuuden parantamiseen on ensisijaisen tärkeää. Johdon tehtävä on laatia standardit jonka mukaan toimitaan ja jalkauttaa ne työntekijöille. Esimiesten ja työnjohdon trukkikoulutus antaa hyvän paketin trukkiturvallisuuden ymmärtämiseen ja edelleen kehittämiseen.

Myös jalankulkijoiden on hyvä tietää kuinka ennakoida vaaranpaikkoja ja huomioida trukkiliikenteen riskit. Toyotan jalankulkijoille suunnattu trukkikoulutus ennaltaehkäisee vaaratilanteita ja parantaa koko henkilöstön turvallisuutta.

 

Minkälainen koulutus teidän yrityksellenne sopisi?

Trukit ja toimintaympäristöt vaihtelevat suuresti eri toimialojen kesken mutta työturvallisuus on aina lähtökohtana. Jokaisessa toimipaikassa on myös omat erityispiirteet jotka tulee huomioida koulutuksessa. Katsotaan yhdessä minkä tyyppinen koulutus on juuri teille sopivin.

Lähetä kysely koulutuksesta

 

Lue lisää Toyotan koulutuspalveluista » 

Lue lisää aiheesta: Trukkikortti, trukkikoulutus ja trukkiturvallisuus » 

 

Suositut blogi-artikkelit