Turvallinen automaattitrukki – enemmän kuin perinteinen vihivaunu

6 minuuttia luettavaa

Trukkiautomaatio on järjestelmä, jonka yksi osa on automaattitrukki. Automaattitrukki on siis osa kokonaisuutta ja se suorittaa täsmälleen niitä tehtäviä, joita sen on määritelty suorittavan.

Kun trukki toimii automaattisesti, se ei tee yhtäkään ennalta harkitsematonta liikettä tai mutkaa. Lisäksi automaattitrukit liikkuvat rauhallisesti ja havainnoivat ympäristöä joka suuntaan. Ne huomaavat kaikki esteet ja reagoivat aina tarvittaessa.

Automaatiojärjestelmän toiminta on tarkkojen standardien mukaan määritelty ja järjestelmä on CE-hyväksytty turvallinen kokonaisuus. Standardi määrittää muun muassa pakolliset turvalaitteet sekä työskentelyn reunaehdot mukaan lukien työkäytävien leveydet eri tilanteissa, maksiminopeudet ja varastohyllyjen toleranssit. Esimerkiksi nopeuksista on olemassa maksimi arvot, mutta sen lisäksi on tarkat määritelmät siitä, miten tapauskohtaisesti tulee määrittää koneen nopeus suhteessa vallitseviin olosuhteisiin.

 

Toimintaympäristökohtaiset turvallisuustestit

Koska jokainen toimintaympäristö on erilainen, automaattitrukkien toiminta räätälöidään jokaiseen kohteeseen niin, että se toimii turvallisesti. Se tarkoittaa, että ennen kuin AGV pääsee töihin, automaattitrukille tehdään kattavat turvallisuustestit niillä alueilla, joilla kone operoi. Näiden testien tulosten mukaan määritellään esimerkiksi käytettävä ajonopeus. Nopeuden määrittelyyn vaikuttavat esimerkiksi työkäytäväleveys, jalankulkuliikenteen ohjaus ja jarrutusmatka.

Koska AGV-laitteen turvallisuus rakentuu kokonaisuudesta eli itse laitteesta ja sen toiminnasta, toimittaja vastaa koko kokonaisuudesta. Käytännössä se tarkoittaa, että vain valmistaja voi tehdä muutoksia järjestelmään tai sen toimintaan. Näin turvallisuus pystytään takaamaan.


Siisti ja järjestelmällinen

Siisti ympäristö ja järjestelmällinen toiminta parantavat tutkitusti työturvallisuutta. Automaattitrukki edellyttää toimintaympäristöltään sekä siisteyttä että järjestelmällisyyttä toimiakseen optimaalisen tehokkaasti. Tavaroiden on löydyttävä täsmälleen ennalta määritellyiltä noutopaikoilta ja toisaalta, jos ennalta määrätty jättöpaikka on varattuna, se aiheuttaa vähintäänkin ylimääräisiä toimenpiteitä tai pahimmillaan toimintahäiriön. Automaation lisääminen toimintaan myös ylläpitää hyvää järjestystä ja siisteyttä, sillä kiitos sen vaatimusten, tavarat myös viedään aina tarkasti määritellyille paikoilleen.

Fyysisen ympäristön lisäksi automaattitrukki vaatii myös sujuvaa prosessia ja järjestelmää. Jotta automaation hyöty saadaan trukista parhaiten irti, on sen sovittava sujuvaksi osaksi tavaravirtaa.

 

Tärkeä osa turvallisuuskulttuuria

Kun toimintaan liitetään automaatiota, onpa se yksittäinen trukki tai kokonainen sisälogistiikkajärjestelmä, on hyvä samalla luoda ja kehittää myös turvallisuuskulttuuria.

On hyvä muistaa, että automattitrukki toimii juuri niin kuin sen käsketään toimia. Etukäteen siis tiedetään minne se menee, millaisella vauhdilla se liikkuu, millaista tavaraa se milläkin hetkellä kuljettaa ja minne se tavaran vie. Sen reitti on täsmälleen sama jokaisella kerralla, kun se etenee matkallaan. Näiden faktatietojen ympärille on hyvä määritellä turvallinen toimintaympäristö. On fiksua sopia yhdessä esimerkiksi liikennesäännöt väistämisestä ja reiteistä silloin, kun liikkeellä on sekä automaattitrukkeja että muuta liikennettä. Turhat pysähtelyt ja odottelut vältetään, kun pelisäännöt ovat kaikille selvät.

 

New call-to-action

Automaattitrukkien käyttö lisääntyy sisälogistiikassa. Samaan aikaan automaattitrukit kehittyvät ja uusia malleja tuotetaan asiakkaiden tarpeisiin. Haluatko lukea lisää trukkiautomaatiosta, vihivaunuista ja agv-trukeista? Katso lisätietoa täältä »

Suositut blogi-artikkelit