Uusi ajotapa kannattaa!

8 minuuttia luettavaa

vastapainotrukit

Ajotapaan kannattaa kiinnittää huomiota. Ajotavan lähtökohtana on tieto siitä, että kuljettajalla on merkittävä rooli trukin energiatehokkuudessa. Säästöä voidaan saada jopa 20 prosenttia tuottavuuden kärsimättä. Tässä blogissa annamme vinkkejä ajotavan parantamiseen.

1. Tarkista ensin

Oikein toimiva vastapaino- tai varastotrukki on välttämätön energiatehokkaan työskentelyn kannalta. Trukki kannattaa tarkistaa aina ennen käyttöä. Tarkistettavia kohteita ovat esimerkiksi renkaiden kunto, ja lisäksi mahdollinen lika kannattaa poistaa. Sähkötrukeista on tarkistettava, että akkukaapelit ovat kunnossa ja navat ovat puhtaat.

Myös nostoketjujen ja hydrauliikkaletkujen kunto on tärkeä. Hydrauliikkaöljyn riittävyys ja sujuva, ongelmaton toiminta voidaan varmistaa nostamalla masto heti töiden alussa enimmäiskorkeuteensa. Polkimien täytyy olla puhtaat ja luistamattomat, jolloin trukkia voidaan käyttää turvallisesti.

2. Istu hyvin

Hyvä istuma-asento on tärkeä ergonomian ja energiatehokkaan käytön kannalta. Tarkista, että istuinta voi säätää. Säädä istuin siten, että pystyt istumaan rennosti ilman, että mistään puristaa, ja poljinten käyttöetäisyys on sopiva. Käytä aina turvavyötä ja säädä ohjauspylvään korkeus ja kallistus. Jos trukissa on käsinoja, myös se kannattaa säätää niin, että työskentelyasento on rento ja hydrauliikkaohjaimia on helppo käyttää. Istuin täytyy valita myös henkilön painolle sopivaksi, jotta tärinäkuorma pysyy kurissa ja kuljettaja kunnossa.

3. Valitse ajo-ohjelma

Uuden ajotavan mukaisen energiatehokkaan työskentelytavan perustana on tietoisuus siitä, että voimakkaat kiihdytykset, suuri ajonopeus ja epätasainen ajotapa kuluttavat enemmän energiaa kuin sujuva, hallittu ajotapa. Nykyaikaisissa trukeissa on useita erilaisia ajo-ohjelmia, jotka helpottavat hallittua ajamista ja säästävät energiaa jopa 20 prosenttia tuottavuuden kärsimättä.

4. Masto ja asento

Myös kuljettaja vaikuttaa trukin energiankulutukseen paljon. Kuljettajan, joka tekee asiat kerralla oikein, ei tarvitse tehdä korjausliikkeitä, jolloin säästyy energiaa. Mieti vaikkapa trukin ajamista suoraan oikeaan kohtaan. Jos se ei onnistu kerralla, jokainen ylimääräinen ohjausliike vie lisää energiaa. Korjausliikkeisiin kuluu myös aikaa, joten rauhallisempi, kerralla oikein -ajotapa on myös nopeampi ja siten kannattavampi.

Varaosakauppa banneri


Energiaa voi säästää tekemällä asiat kerralla oikein myös kuormalavaa haarukoille ottaessa ja kuormia pinotessa. Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että haarukat ovat vaakasuorassa. Ne on helpointa säätää silmien korkeudella. Haarukan säätämiseen kuluu tällä korkeudella myös vähemmän energiaa kuin korkealla säädettäessä, koska lyhyemmän maston käsittelyyn kuluu vähemmän hydrauliikkatehoa. Jos työtä haluaa helpottaa vielä lisää, saatavana on käteviä apuvälineitä, kuten haarukoiden automaattinen säätö vaakasuoraan. Jos lisäksi nosto tehdään yhdellä sujuvalla liikkeellä hieman kuormalavan sijoituskorkeuden yläpuolelle, pumpun moottori käy vain kerran. Energiaa ei kulu lainkaan, kun sopiva korkeus säädetään haarukoita laskemalla.

5. Ohjaaminen ja ajaminen

Epätasaiset, kulmikkaat ajoliikkeet ovat vaarallisia ja suurentavat kuorman putoamisen riskiä. Sujuvammat, rauhallisemmat ohjausliikkeet ovat osoittautuneet käytännössä tuottavuuden kannalta vähintään yhtä hyviksi, koska korjausliikkeitä ei tarvita. Rauhallisempi ajotyyli vie myös huomattavasti vähemmän energiaa.

6. Pysäköinti ja lataus

Uudessa ajotavassa trukki ei koskaan käy tyhjäkäyntiä, lämmitystä ja valoja käytetään vain silloin, kun se on todella tarpeen ja trukki pysäköidään käytön jälkeen oikein: piikkien päät lasketaan maahan, jotta kukaan ei loukkaa itseään niihin, avain otetaan pois virtalukosta, jotta sivulliset eivät voi ajaa trukkia, ja hätäpysäytin painetaan alas.

Sähkötrukkien akut ladataan vasta, kun varauksesta on käytetty 80 %. Akku täytyy muistaa kytkeä oikeaan laturiin. Latauksen jälkeen lisätään tarvittaessa akkuvettä. Vain huippukuntoinen akku on käytössä aidosti säästävä.
Kaikkien trukkien – sekä sähkö- että polttomoottorikäyttöisten – kunnossapito täytyy myös hoitaa hyvin, jotta niitä voidaan käyttää luotettavasti eikä energiaa kulu hukkaan.

trukkiturvallisuus-opas

Suositut blogi-artikkelit