Vuokratrukit tehostavat kalustonhallinan

10 minuuttia luettavaa

kustannussäästöt , trukkien vuokraus

Trukkien vuokraaminen on kustannustehokas tapa järjestää yrityksen trukkikaluston hankinta ja ylläpito. Se vapauttaa sekä pääomaa että henkilöresursseja oman ydinliiketoiminnan kehittämiseen.

Omistaminen sitoo resursseja

Vaikka omistaminen on usein mukavaa, ei se ainakaan trukkien kohdalla ole aina kannattavaa. Yrityksen itse omistamassa trukkikalustossa on kiinni paljon rahaa, eikä kaluston arvo tule ainakaan nousemaan vuosien kuluessa.

Trukin arvon laskua on usein verrattu auton arvon laskuun - kerran käyttöön otettu auto tai kone on jo käytetty ja siitä eteenpäin arvonmuodostus on negatiivista aina nollaan asti. Trukissa laskeva käyrä on tosin vielä autoa jyrkempi. Tämä johtuu siitä, että trukki on usein yksilö, joka on tarkoitettu tiettyyn työtehtävään, tietyssä ympäristössä ja tietynlaisissa olosuhteissa. Trukit ovat myös pääsääntöisesti erittäin kovassa käytössä, jolloin jo muutaman vuoden vanha trukki voi olla käytännössä arvoton.

Heikon arvonmuodostuksen aiheuttaman taloudellisen riskin lisäksi omistaminen sitoo myös muita resursseja yrityksessä. Kun trukit ovat omia, on jonkun oltava vastuussa siitä, että kalusto on tarkoitukseen sopivaa, että sitä on oikea määrä, että se on huollettu ajallaan jne. Olemme monesti päässeet auttamaan yrityksiä, joissa oman kaluston hallinta ilman osaavaa kumppania on johtanut tilanteisiin, joissa erilaisia sopimustahoja on useita (rahoitus, huolto, laitetoimittajat,...) ja kokonaisuuden ja kustannusten hallinta on vähintäänkin haasteellista.

New call-to-action

Vuokrakalusto pysyy päivitettynä

Vuokrakauden kesto määritellään aina tapauskohtaisesti konetyypin, käyttöasteen ja käyttöympäristön mukaan kustannustehokkaaksi. Normaalisti vuokra-aika on jotain kolmen ja seitsemän vuoden välillä. Vuokrakauden päätteeksi trukki palautuu vuokralleantajalle.

Vuokrakauden lähestyessä loppuaan on aika arvioida onko tarvetta korvata trukki uudella. Tässä kohtaa on syytä tehdä arvio, onko toiminnassa kaikki samalla tavalla kuin trukkia edellisen kerran hankkiessa oli vai onko syytä päivittää myös trukki vastaamaan mahdollisesti muuttuneita tarpeita. Säännöllisesti päivittyvä vuokrakalusto tukee siis osaltaan nopeasti muuttuvan maailman aiheuttamien uusien tarpeiden täyttämistä.

Kaluston vuokraaminen on erinomainen tapa järjestää trukkien hallinta - sekä omistamiseen liittyvien vastuiden että huoltojen ja korjausten osalta. Vuokrauksen yksi suurimmista valttikorteista on sen tarjoama huolettomuus ja ennustettavuus. Oli kyse sitten pitkäaikaisesta ja laajemmasta logistisesta toiminnasta, tai vain lyhytaikaisesta, sesonkiluonteisesta kalustotarpeesta, vuokraus tulee usein lopulta kokonaisuudeltaan edullisemmaksi omistamisen sijaan.

Vuokrausta on monenlaista ja se on tarvittaessa myös joustavaa; kaluston määrää ei tule mitoittaa korkeimpien tuotanto tms. piikkien mukaan. Suosittelemme, että peruskalusto muodostuu vuokrakalustosta, jolla pärjätään suurin osa vuodesta ja tarpeen mukaan sitä täydennetään sesonkeihin siksi aikaa kun koneita tarvitaan.

Miten vaihdan vuokrakalustoon?

Vuokrakalustoon siirtyminen voidaan toteuttaa joko uusimalla koko kalusto kerralla tai se voidaan tehdä joustavasti ja portaittain lunastuksen ja jälleenvuokrauksen kautta. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa se osa trukeista, joka on omassa omistuksessa, voidaan tietyin reunaehdoin lunastaa vuokralleantajan toimesta ja vuokrata takaisin. Tällä tavalla saadaan hyödynnettyä olemassa olevat koneet mahdollisimman tehokkaasti ja niissä kiinni oleva pääoma saadaan yrityksen kassaan tehokkaampaan käyttöön.

Usein jälleenvuokrauksen yhteydessä joudutaan toteamaan, että kaikki koneet eivät täytä jälleenvuokrauksen ehtoja. Näiltä osin tehdään yhdessä suunnitelma, miten kalustoa lähdetään uusimaan, onko sitä tarvetta ylipäätään uusia kokonaisuudessaan ja voidaanko esimerkiksi tehtäviä yhdistelemällä korvata useampi kone yhdellä monipuolisemmalla trukilla.

Pääsääntöisesti vuokrakalustoon siirryttäessä koneiden määrää vähennetään huomattavasti, jo tämä itsessään auttaa laskemaan kokonaiskustannuksia, sillä jokainen trukki on kustannuserä vaikkei sillä edes ajettaisi. 

Ennustettavat kustannukset

Kun vuokrakaluston kuukausittainen kiinteä vuokrahinta on tiedossa, pystytään trukkitoiminnan kuluja ennustamaan hyvinkin tarkkaan. Trukkien vuokrahintaan sisältyvät pääsääntöisesti kaluston huollot ja normaalista kulumisesta aiheutuvat kustannukset, tässä voi toki olla eroavaisuuksia sopimuskohtaisesti. Yleensä sopimuksista rajataan ulkopuolelle sellaiset kuluvat osat, joiden vaihtoväliin suurin vaikutus on käyttäjillä itsellään. Muista kuluista vuokralleottajan vastuulle rajoittuvat kustannukset ovat pääsääntöisesti vain polttoainekulut, vakuutukset ja mahdollisista itseaiheutetuista vauriosta johtuvat kustannukset.

Vuokrasuhde on kumppanuus

Ennustettavien kulujen ja trukkien säännöllisen huollon ja päivittämisen lisäksi vuokraamisen etuihin lukeutuu kumppanin toimesta tapahtuva trukkitoiminnan seuranta ja raportointi. Läpinäkyvän raportoinnin avulla saadaan selkeä kokonaiskuva koko trukkitoiminnasta, ja sen avulla toimintaa voidaan myös kehittää ja optimoida tehokkaammaksi ja edullisemmaksi.

Asiantunteva ja luotettava yhteistyökumppani on monilla osa-alueilla erittäin tärkeä. Sama pätee myös trukkeihin, niiden hallintaan ja käytettävyyteen. Todellinen kumppani toimii asiakkaan trukkitoiminnan asiantuntijana, ja tuo osaamisensa taloon trukkien mukana. Asiakas voi näin keskittyä omaan liiketoimintansa ja osaamisensa kehittämiseen ja olla varma siitä, ettei tuotanto sakkaa ainakaan toimimattoman tai vääränlaisen kaluston vuoksi.

Parhaimmillaan vuokrasuhteessa palveluntarjoaja kehittää ja optimoi toimintaa yhdessä asiakkaan kanssa, ja pyrkii ratkomaan asiakkaan haasteita sekä löytämään parhaan ja kustannustehokkaimman tavan trukkien käyttämiseen ja ylläpitoon. Pitkäaikainen trukkitoiminnan kumppani tuntee asiakkaan bisneksen ja toimialan, ja räätälöi juuri hänelle sopivat ratkaisut.

 

Trukkivuokraus — lataa tarkistuslista

Trukkien vuokraaminen on kustannustehokas tapa järjestää yrityksen trukkikaluston hankinta ja ylläpito. Se vapauttaa sekä pääomaa että henkilöresursseja oman toiminnan kehittämiseen. Katso täältä kattava tietopaketti trukkivuokrauksesta »

Suositut blogi-artikkelit