Kirjallisen ajoluvan myöntäminen trukinkuljettajalle

7 minuuttia luettavaa

Suomessa trukin kuljettamiseen ei tarvita virallista ajokorttia. Nostavia trukkeja ajavan kuljettajan tulee kuitenkin olla 18-vuotias. Työnantaja on vastuussa siitä, että kuljettaja on kykenevä ajamaan trukkia turvallisesti. Tämän vuoksi trukin kuljettamista varten työnantajan on annettava kirjallinen ajolupa, joka myönnetään erikseen kullekin kuljettajalle. Ajolupaa kutsutaan usein myös trukkikortiksi, mutta käytännössä viranomaisen myöntämää trukkikorttia ei ole olemassa. 

CTA-banner-ilmoittaudu-trukkiakatemiaan

 

 

 

 

 

 

Työnantajan varmistettava trukkiturvallisuus

Ennen ajoluvan myöntämistä työnantajan tulee varmistaa, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot ajaa trukkia. Suomen laissa ei ole määritelty mitkä riittävät taidot ovat tai millainen esimerkiksi näkökyvyn on oltava. Kuljettajalle annettavalle koulutukselle tai perehdytykselle ei siis ole Suomessa standardeja. Tämän vuoksi perehdytyksen taso vaihtelee paljon yrityskohtaisesti. Valitettavan usein trukkikuskien perehdyttämisessä on puutteita ja osaamisen tason varmistaminen ei ole riittävää.

Ajolupia myönnetään yrityksissä usein melko helposti ja nopealla aikataululla. Harvoin ymmärretään kuinka vaarallinen trukki voi olla, vaikka trukki voi painaa usean henkilöauton verran. Lisäksi trukeista on huono näkyvyys ja niiden kanssa toimitaan usein ahtaissa tiloissa, joissa on myös henkilöliikennettä. Suuri osa tapaturmista tapahtuukin juuri jalankulkijoille.

Vaikka Suomessa ei ole viranomaista, joka valvoo trukilla ajoa, on riittävä kouluttaminen ehdottoman tärkeää työturvallisuuden varmistamiseksi. Henkilövahinkojen estämisen lisäksi säästetään kustannuksissa, kun ylimääräiset materiaalivahingot vähenevät. Jos tapaturma varotoimenpiteistä huolimatta sattuu, aletaan selvittämään kuinka turvallisuusasiat on otettu yrityksessä huomioon. 

 

Ennen trukinajoluvan myöntämistä

Ennen kuin työntekijälle annetaan kirjallinen ajolupa, voi olla hyvä teettää työntekijälle lääkärintarkastus mm. riittävän hyvän näkökyvyn varmistamiseksi. Perehdytyksessä työntekijän kanssa on käytävä läpi kaikki hallintalaitteet, oikeat työtavat sekä opettaa lukemaan trukin tyyppi- ja nostoarvokilpi. Lisäksi kuljettajan on ymmärrettävä trukin käsittelyyn liittyvät vaarat, kuten trukin painopisteen vaikutus koneen vakauteen. Työntekijän tulee myös tietää millaiset vastuut ja velvollisuudet hänellä kuljettajana on.

Työntekijät voidaan kouluttaa myös ammattilaisen toimesta. Useampi yritys järjestää trukkikoulutuksia, joissa työntekijä koulutetaan asianmukaisesti. Trukilla ajamisen turvallisuutta varjostaa se, että vastuun vakavuutta ei aina ymmärretä eikä yrityksen sisäisiä koulutuksia oteta tosissaan. Ulkoistettu koulutus voikin tuoda trukkikoulutukseen erityyppisen auktoriteetin ja näin parantaa koulutuksen tehoa.

 

Lataa tarkistuslista

 

Lue lisää aiheesta: Esimiehen vastuut trukkiturvallisuudessa »

Lue lisää: Trukkikortti, trukkikoulutus ja trukkiturvallisuus »

Ilmaiset kurssit Toyotan Trukkiakatemiassa: Ilmaiset kurssit trukin hankintaan, turvalliseen käyttöön ja ennakoivaan huoltoon - Ilmoittaudu ilmaisille kursseille » 

 

Suositut blogi-artikkelit