Esimiehen vastuut trukkiturvallisuudessa

10 minuuttia luettavaa

Työtapaturmia tapahtuu satoja joka vuosi. Usein ne johtavat sairauslomiin ja taloudelliseen vahinkoon. Onnettomuudessa ei kuitenkaan vahingoitu vain kuljettaja ja käytettävä laite. Esimerkiksi trukkionnettomuudessa jokaista euroa kohden, joka käytetään vahingoittuneen trukin korjaamiseen, korjataan onnettomuudessa kärsinyttä ympäristöä kymmenellä eurolla.

Vahingot aiheuttavat kuluja, jotka ovat pois yrityksen tuloksesta. Mutta osa onnettomuuksista on vielä vakavampia johtaen kuolemantapauksiin. Yritykset voivat estää onnettomuudet investoimalla työturvallisuuteen mm. koulutuksen ja turvalaitteiden muodossa, ja näin säästää ihmishenkiä sekä ylimääräisiä kuluja.

 

CTA-banner-ilmoittaudu-trukkiakatemiaan

 

 

 

 

 

 

 

Trukkien valinta

Työssä käytettävien laitteiden ja koneiden kanssa turvallisuus lähtee aina liikkeelle siitä, että laitteet on valittu oikein. Tämä tarkoittaa, että laite soveltuu käyttöön, eli esimerkiksi trukin koko on määritetty laskemalla tarkkaan tarvittava nostokyky. Laitteen tulee myös soveltua tilaan, jossa sitä käytetään. Trukki tuottaa päästöjä ja sisätiloissa pakokaasu voi olla ongelma. On siis mietittävä tarkkaan, voiko trukissa olla vähäpäästöinen diesel-kone vai sopiiko polttoaineeksi paremmin kaasu, vety tai sähkö. Esimerkiksi vetykoneet eivät tuota muuta kuin vettä ja sähkötrukit ovat päästöttömiä, mutta riippuen mallista, sähkökoneen kohdalla voi joutua huolehtimaan tuhat kiloa painavan akun vaihdosta. (Lataa täältä trukin ostajan muistilista)

Työlaitteiden huolto parantaa turvallisuutta

Laitteiden ja koneiden tulee olla teknisesti kunnossa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ne huolletaan säännöllisesti. Esimerkiksi keräilykoneet joissa kuljettajaa nostetaan vähintään 50 cm maasta, on tarkastettava kerran vuodessa sertifioidun tarkastajan toimesta. Huollot kannattaakin kalenteroida niin, että kaikki laitteet tulee huollettua vähintään kerran vuodessa, oli niissä ilmennyt vikoja tai ei. Ja jos vikoja tulee, on niistä ilmoitettava selkeästi. Vaaratilanne voi syntyä, jos esimerkiksi vuorotöitä tekevä kuljettaja lähtee kotiin ja seuraavan kuljettajan saapuessa työpaikalle hän ei tiedä, että edellisessä vuorossa ollut kuljettaja on huomannut laitteessa vian.

Koulutus 

Työkoneen tai -laitteen käyttäjällä tulee olla riittävät tiedot ja taidot sen turvalliseen käsittelyyn. Työturvallisuuden varmistamisessa keskeistä onkin työntekijöiden kouluttaminen sekä osaamisen että asenteen osalta. Uuden koneen käyttöön tulee aina opastaa ja kuljettajan on ymmärrettävä koneen toimintaperiaate. Esimerkiksi trukin kohdalla on tärkeää tietää, mitä sillä voi nostaa ja mitä tapahtuu, jos taakka painaa enemmän kuin on sallittua. Trukissa onkin aina oltava ajan tasaiset nostoarvokyltit, jotta kuljettaja tietää, millaisia taakkoja laitteella voi nostaa.

Työntekijät on myös sitoutettava turvallisuuteen. Onkin suotavaa, että laitteet tarkastetaan päivittäin ennen käyttöönottoa. Kiireisessä arjessa käyttötarkastus tahtoo kuitenkin välillä unohtua kokonaan. Turvallisuuden varmistamiseen on olemassa tuotteita, jotka mm. pakottavat kuljettajan tekemään laitteelle päivittäistarkastukseen ennen sen käyttöönottoa.

Trukin ajolupa

Vastuu siitä, että kuljettajat osaavat käyttää laitteita turvallisesti, on työnantajalla. Trukkikuljettajalla onkin oltava työnantajan myöntämä kirjallinen trukin ajolupa (Lataa täältä ilmainen tarkistuslista trukinajoluvan antamiseen ja trukinajolupamalli). On tärkeää, että ajolupaa ei myönnetä kenelle tahansa, vaan on varmistettu, että kuljettaja osaa käsitellä trukkia turvallisesti ja hänen terveydentilansa sekä mm. näkö ovat riittävällä tasolla. On myös hyvä muistaa, että ajolupa voidaan ottaa kuljettajalta pois tilanteen vaatiessa.

Vakuutukset ja asiakirjat

Vakuutusten tulee olla kunnossa mahdollisia onnettomuuksia varten. Esimerkiksi trukki pitää olla liikennevakuutettu, jos sillä voidaan kulkea yli 15 km/h nopeutta. Vastapainotrukit ovat usein tällaisia, ja vaativat siis vakuutuksen esimerkiksi tehdasalueella liikkumiseen. Jos tukkeja vuokrataan, on asiakkaan vakuutettava vuokrakone itse. Ja jos jotain sattuu, on tapaturmista sekä läheltä piti -tilanteista laadittava asianmukaiset paperit.

Trukin työskentely-ympäristö

Työskentely-ympäristön on oltava vaaraton. Itse työlaitteen lisäksi myös työskentely-ympäristön turvallisuus kannattaakin varmistaa ja esimerkiksi varastohyllyt tarkastaa säännöllisesti. Siisteys lisää turvallisuutta – käytävillä ei saa olla näkö- tai kulkuesteitä. Hyvän näkyvyyden säilyttäminen on erityisen tärkeää mm. teollisuudessa, jossa trukkikuljettajat käyttävät usein kuulosuojaimia, joten työntekijöiden kuuloon ei voi luottaa. Kun samassa tilassa on myös jalankulkuliikennettä, voi ripeästi liikkuvan laitteen näkyvyyden jalankulkijoille varmistaa merkkivaloilla. Varastoissa myös hyllyt voivat aiheuttaa turvallisuusriskejä. Hyllyjen tulee olla oikeanlaiset ja oikein asennettu: niissä on oltava mm. kuormitustaulukot ja palkkien varmistimet , joilla turvallisuus varmistetaan.

 

Lataa tarkistuslista

 

Lue lisää aiheesta: Trukkikortti, trukkikoulutus ja trukkiturvallisuus »

Suositut blogi-artikkelit