Lyhytaikainen trukin vuokraus kannattaa

6 minuuttia luettavaa

kustannussäästöt , trukkien vuokraus

Trukin vuokraaminen lyhytaikaiseen tarpeeseen on kustannustehokas ratkaisu silloin kun trukkia tarvitaan väliaikaiseen käyttöön, ja mikä parasta -  sinulla on nopeasti käytettävissä täysin huollettu toimiva trukki.


Kannattaako trukki vuokrata?

Hyvä yhteistyökumppani perehtyy aina ensin asiakkaan tilanteeseen. Tärkeää onkin kartoittaa mm. trukin käyttöaste, mihin trukkia käytetään, minkälainen trukki soveltuu asiakkaan toimintoihin ja tarvitaanko trukkia vain hetkellisesti tai pidemmälle aikavälille. Hyvä asiantunteva kumppani onkin tällöin ensiarvoisen tärkeä. 

Mikäli käyttö on satunnaista tai konetta käytetään vaikkapa ruuhkahuippujen tasaajana on lyhytaikainen vuokraus helppo ja kustannustehokas ratkaisu – maksat vain päivistä, jotka trukki on vuokralla. Näin kalustoa ei jää toimettomana kulueränä nurkkiin pyörimään sen jälkeen, kun trukkia ei enää tarvita. Silloin kun trukki palautuu asiakkaalta takaisin vuokranantajalle ja ylimääräisiä kulujakaan ei muodostu.

New call-to-action

Asiantunteva trukkitoimija ja luotettava huolto

Vuokrattavan trukin tulee aina olla ajantasainen, huollettu ja turvallinen käyttää. Lisäksi se pitää olla vakuutettu mahdollisten vaurioiden varalle. Vuokranantajan toiminnan laadusta ja ammatillisesta osaamisesta kertovat nopea reagointikyky, asiakkaan toiminnan kehittäminen trukkikaluston avulla ja asiakkaan edun mukaiset vuokrausehdot.

Mikäli kone rikkoutuu käytön aikana, niin hyvällä kumppanilla tulisi olla laaja huoltoverkosto, jotta asiakkaan toiminnot voivat jatkua keskeytyksettömästi. Asiantunteva kumppani pitää huolen siitä, että trukit pysyvät toimintakuntoisina, kustannukset kurissa ja lakisääteiset velvoitteet täyttyvät.

 

Vuokraustarpeen ennakointi varmistaa kaluston saatavuuden

Kun asiakkaalla on yllättävä tarve - esim. kone on rikkoutunut yön aikana ja tuotanto seisoo, onkin ensiarvoisen tärkeää, että vuokranantajalla on tarvittavat resurssit nopeaan reagointiin ja trukki saadaan paikalle nopeasti. Hyvällä kumppanilla tulisi olla laaja kalusto ns. yleistrukkeja, jotka soveltuvat moniin eri toimintoihin. Tämä on iso etu asiakkaalle, koska tarvittava trukkimalli löytyy helpommin ja nopeammin.

Asiakkaan oman toiminnan vuosikello määrittää yleensä sen milloin ylimääräisiä trukkitarpeita kuten ruuhkahuippuja esiintyy. Sesonkiaikoina tulisikin aina olla mahdollisimman ajoissa liikkeellä, jolloin varmistutaan siitä, että asiakas saa tarvitsemansa trukin.

Hyvä käytäntö on, että vuokravaraus tehdään etukäteen hyvissä ajoin. Laadukkaan trukkitoimijan kanssa vuokravarauksen voi yleensä tehdä alustavasti ja vahvistaa myöhemmin, kun varsinainen vuokra-aika lähestyy.

 

Trukkien vuokraaminen on kustannustehokas tapa järjestää yrityksen trukkikaluston hankinta ja ylläpito. Se vapauttaa sekä pääomaa että henkilöresursseja oman toiminnan kehittämiseen.


Katso täältä kattava tietopaketti trukkivuokrauksesta.


Tai selaa täältä kaikkia vuokratrukkejamme.

Suositut blogi-artikkelit