Trukkihuollon asiantuntemus ja luotettavuus takaa katkeamattoman tuotannon

10 minuuttia luettavaa

trukkihuolto

Harvemmalla yrityksellä on enää nykypäivänä erityistä trukkihuoltoon tai trukkien ylläpitoon erikoistunutta yksikköä tai osastoa. Asiantuntemusta trukkikaluston huollosta ei siis löydy useinkaan yrityksestä omasta takaa. Kaluston toimivuus onkin usein ulkopuolisen kumppanin tai kumppaneiden harteilla.

Kun trukkikaluston ylläpito on ulkoistettu, ulkopuolinen huoltoyritys tarjoaa asiantuntemustaan huollon suunnittelussa ja toteuttamisessa. Luotettava trukkihuolto raportoi asiakkaalle aiheuttajaperusteisesti normaalit työ- ja varaosakustannukset sekä erilaiset lisätekijät kuten kolari- ja vauriokorjaukset, akkujen kunto jne.  

Asiantunteva huoltokumppani antaa lisäksi parannusehdotuksia trukkitoiminnan tuottavuuden lisäämiseksi, kustannusten laskemiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi. Nykypäivänä myös ympäristöasioiden kehittäminen kuuluu asiantuntevan kumppanin osaamiseen.

 

trukkimerkit

 

Asiantunteva huolto tuntee kaikki trukkimerkit

Monet yritykset käyttävät huollossa merkkikohtaisia kumppaneita, ja näin trukkikaluston ylläpidossa käytettävien ulkopuolisten tahojen määrä saattaa olla suuri. Kenelläkään ei ole varsinaisesti kokonaisvastuuta koko kaluston toimivuudesta.

Viirtaviivaisemmassa järjestelyssä useiden kumppanien sijaan yritys on valinnut yhden toimittajan, joka huoltaa koko trukkikantaa riippumatta yksittäisten trukkien merkeistä ja malleista. Kokonaisvaltaisessa ja asiantuntevassa huoltokumppanuudessa toimintaa kehitetään ja kokonaiskustannuksia pyritään optimoimaan. Kumppani pitää huolen siitä, että trukit pysyvät toimintakuntoisina ja kustannukset kurissa sekä lakisääteiset velvoitteet täyttyvät.

Kun yksi kumppani hoitaa kaikki merkit, on asiantuntevuus ja osaaminen varmistettava. Trukkihuollon kumppanin asiantuntemusta voi tutkia asiakasreferenssien pohjalta. Niiden avulla voi selvittää, onko kumppanilla kokemusta erilaisista trukkimerkeistä ja -malleista ja kuinka palvelut on toiminut. Asiantuntevalta, kokonaisvaltaista palvelua tarjoavalta huoltokumppanilta löytyy omasta huoltokannasta useamman merkkisiä trukkeja eri käyttöolosuhteista, mikä varmistaa osaamisen ja huollon laadun.


 

Mitä laadukas trukkihuolto kustantaa?

Trukit ovat yritysten tuotannossa ja logistiikassa hyvin erityyppisissä rooleissa. Huollon ja ylläpidon kustannuksen merkitys suhteessa liiketoiminnan kustannuksiin vaihteleekin paljon yrityksestä toiseen, muutamasta prosentista kymmeniin prosentteihin. Laadukkaalla ja asiantuntevalla ennakoivalla huollolla vaikutetaan trukkien elinkaareen, joka laskee pitkällä aikavälillä kustannuksia.

Trukkien osto-, vuokraus- tai huoltokustannukset eivät usein kuitenkaan ole merkittävin erä kustannuksia laskettaessa. Sen sijaan esimerkiksi trukkien rikkoutumisista koituvat tuotannon keskeytykset saattavat aiheuttaa hyvinkin suuria menoeriä. Tuotannon keskeytykset ovatkin hyvä mittari, jolla trukkikaluston toimivuutta sekä huollon ja ylläpidon laadukkuutta voi mitata. Suurimmat kustannuserät tulevat juuri tuotannon keskeytymisistä, ja siitä, etteivät trukit ole silloin käytössä kun niitä tarvitaan. Tällöin luotettavan ja pätevän huoltoyrityksen merkitys korostuu

Trukit vikaantuvat tyypillisesti tuotannon aikana ja kesken ajon. Kun trukki on pois pelistä, joudutaan se korvaamaan jollain toisella laitteella. Keskeytyksen lisäksi kustannuksia koituu korvaavasta trukista.

 

trukkihuolto.jpg

 

Vuosihuolto takaa myös työturvallisuuden

Suomessa ei ole varsinaista lainsäädäntöä, joka määräisi tekemään trukkikalustolle vuosittaisia tarkastuksia. Käytännössä trukit on huollettava valmistajan huolto-ohjeiden mukaan kerran vuodessa. Tämän lisäksi käyttöasetus edellyttää työnantajaa pitämään kaikki laitteet turvallisessa käyttökunnossa.

Laadukkaan trukkikumppanin kanssa asia järjestyy trukkien vuosihuollolla. Onnettomuuden sattuessa ensimmäisenä tutkitaan, onko trukki huollettu asiallisesti. Varsinkin jos kyseessä on henkilövahinko, ja laitteen ylläpidossa ilmenee huolimattomuuksia, ollaan isojen ongelmien keskellä. Laadukas ja läpinäkyvä dokumentointi ja raportointi helpottavat asioiden todentamista.

Kun kumppani hoitaa vuosittaiset määräaikaishuollot suunnitellusti, voidaan tuotannossa varautua huoltokatkoksiin jo etukäteen ja myös työturvallisuutta parantaa. Trukkien toimivuus ja toiminnan keskeytymättömyys ovat laadukkaan huollon tärkeimmät tavoitteet. 

 

Luotettava huolto on läpinäkyvää

Luotettava huolto on ennen kaikkea läpinäkyvää. Kun yrityksessä on vähän trukkihuollon asiantuntijuutta, trukkikaluston ylläpidon ja huollon kumppanuus perustuu ennen kaikkea luottamukseen ja läpinäkyvään kumppanuuteen.

Luottamusta lisää dokumentointi ja selkeä raportointi. Asiakkaan pitää pystyä todentamaan ja luottamaan siihen, että kumppani tekee tarvittavan ja kuitenkin riittävän ennakkohuollon mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Läpinäkyvyyteen liittyy myös sopimusten selkeys; sopimuksiin on selkeästi määritelty, mitä palveluun kuuluu ja koska toimenpiteet tehdään. Läpinäkyvyyteen liittyy lisäksi se, että kumppani ottaa vastuun trukkien toimivuudesta ja pyrkii osaltaan ehkäisemään, ettei tuotantoon tule katkoksia.

Lataa 10 vinkkiä, joilla varmistat oikean trukkitoimittajan valinnan

 

Suositut blogi-artikkelit