Mitä on trukkiautomaatio?

Petri Lindfors - 14 kesäkuuta 2017

Tuotantoa on kehitetty jo pitkään lähinnä tuotantokoneita ja -tekniikoita parantamalla. Viime aikoina myös tuotantoa tukeviin sisälogistiikan materiaalivirtoihin on alettu kiinnittämään enemmän huomiota. Tarkoituksena on löytää entistä tehokkaampia tapoja siirtää ja kuljettaa raaka-aineita, komponentteja, puolivalmisteita ja tuotteita prosessin seuraavaan vaiheeseen. Taustalla on keskeinen ajatus vähentää tuottamattomia prosessin osia kuten sisäisiä siirtoja.

Trukkiautomaatio - li-ion autopilot 

Trukkiautomaation hyötyjä

 

Trukkiautomaatio on noussut entistä kiinnostavammaksi vaihtoehdoksi tuotannon materiaalivirtojen tehostajana. Trukkiautomaatiolla ei kuitenkaan ainoastaan tehosteta prosesseja vaan sillä saavutetaan myös muita hyötyjä. Trukkiautomaatiolla saadaan lisättyä tuottavuutta, työturvallisuutta, vähennettyä tuotteisiin rakennuksiin syntyneitä vaurioita. Yritysten operointiaikoja voidaan pidentää, sillä automaattitrukit kykenevät toimimaan jopa 24/7 ilman ihmisen jatkuvaa läsnäoloa.

Trukkiautomaatio ei ole enää irrallinen toiminto vaan se yhä useammin integroituu tiiviisti osaksi tuotantoprosessia. On jo nyt yrityksiä, joissa trukkiautomaatiolla hoidetaan keskeisiä jopa kriittisiä tuotannon prosessin osia. Tästä olkoon esimerkkinä trukkiautomaation avulla hoidettava juuston kypsymisprosessi. Toisaalta ei ihme, sillä trukkiautomaatiolla saadaan tuotantoprosessin ennakoitavuutta, tarkkuutta ja seurattavuutta.

 

Trukkiautomaation kolme tasoa

 

Trukkiautomaatio ei ole sama kuin AGV eli automaattitrukki, vaan se on järjestelmäkokonaisuus, jolla tuetaan johdon yritykselle asettamia strategisia tavoitteita. Trukkiautomaation voidaan ajatella koostuvan kolmesta tasosta.

Ensimmäisenä on tavoitetaso. Trukkiautomaatiolle pitää asettaa strategiasta johdettuja mitattavia tavoitteita. Tuottavuuden lisääminen sisälogistiikassa – panos/tuotos suhteen parantaminen tai prosessin tehostaminen – läpimenoajan lyhentäminen.

Toinen taso on tekemisen taso, prosessitaso. Pitää tunnistaa ne prosessit tai prosessin osat, joissa trukkiautomaatiolla on saavutettavissa hyötyä. Esimerkkinä voisi olla komponenttien oikea-aikainen kuljettaminen tuotantosoluun automaattitrukilla tai valmiiden tuotteiden kuljettaminen pakkaamoon.

Kolmas taso vastaa kysymykseen millä? Tämä trukkiautomaation konkreettisin taso on automaattitrukkijärjestelmä. Automaattitrukkijärjestelmä sisältää ”raudan” eli automaattitrukin turvatuotteineen, tarvittavat tietojärjestelmät, navigointitekniikat. Mitä paremmin kaikkien tasojen merkitys ymmärretään trukkiautomaation suunnitteluvaiheessa, sitä parempaan lopputulokseen päästään.

 

Miten lähden liikkeelle trukkiautomaation hankinnassa?

 

Trukkiautomaatio on yleensä osa suurempaa kokonaisuutta, ei irrallinen toiminto. Siksi trukkiautomaatioon siirtyminen vaatii suunnittelua, tarkkaa prosessien ja tarpeiden kartoittamista sekä laskelmia investoinnin kannattavuudesta. Täytyy myös tunnistaa ne materiaalivirrat, joita on järkevää automatisoida.

Näille materiaalivirroille on tunnusomaista usein toistuvat siirrot kahden tai useamman nouto- ja jättöpaikan välillä. Lisäksi itse siirtotyö sitoo henkilö- ja koneresursseja sekä siirrettävät alustat ja/tai tuotteet ovat hyvin pitkälle vakioituja. Kasvava määrä yrityksiä on kiinnostunut trukkiautomaatiosta. Siitä ovat todisteena vuosittain lisääntyneet automaattitrukkijärjestelmien asennukset. Kiinnostuitko sinäkin?

 

Lataa trukkiautomaation tarkistuslista

Aiheet: automaatio toyota trukit

Petri Lindfors

Petrillä on yli 15 vuoden kokemus kotimaisen ja kansainvälisen logistiikan eri tehtävistä mm. myynti-, liiketoiminnankehitys-, projektinjohtotehtävistä. Toyotalla hän on työskennellyt viisi vuotta, joista 3,5 vuotta trukkimyynnin tehtävissä ja viimeiset 1,5 vuotta hän on vastannut Logistics Solution –yksikössä automaatioratkaisujen myynnistä ja projektinjohtamisesta.

Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli