Trukkien automaatio lisää yrityksen kilpailukykyä

8 minuuttia luettavaa

kustannussäästöt

Trukkiautomaatiossa on monia hyviä puolia. Automatisoitujen trukkien käyttö lisää turvallisuutta, vähentää onnettomuuksia ja minimoi lastin vaurioita. Ne optimoivat myös energian kulutuksen sekä lisäävät vuorokautista käyttöastetta. Lisäksi trukkiautomaation tarkoitus on nostaa turvallisuutta työpaikalla.

Trukkiautomaation solveltaminen on eräänlainen täysautomaation ja manuaalityön välimalli, minkä takia semiautomaatio on varsin osuva nimitys. Tämä tarkoittaa sitä, että trukkiautomaation avulla osa sisälogistiikan prosessista on automatisoitu. Automaattitrukit voivat suorittaa toistuvia tehtäviä ilman ihmisen läsnäoloa, esimerkiksi syöttää tyhjiä lavoja pakkauslinjalle tai kuljettaa valmiita lavoja lähettämöön.

 

trukkiautomaatio.jpg

 

Trukkiautomaation hyödyt

Trukkiautomaation avulla yrityksessä ei luoda pelkästään kustannussäästöjä, vaan ne saattavat vauhdittaa myös tuottavuuden kasvua. Työn tarkkuus paranee inhimillisten virheiden eliminoituessa, sillä trukki tekee työn aina samalla tavalla. Tästä syystä myös työturvallisuus paranee. Trukkien seuratessa ennalta määritettyjä reittejä ne eliminoivat samalla inhimillisen virheen mahdollisuuden verrattuna perinteisen trukin kuljettamiseen. Trukit on varustettu herkillä antureilla, jotka estävät sitä törmäämästä mihinkään noin vain, joten se pysähtyy havaitessaan esteen tai ihmisen lähettyvillä. Tällöin onnettomuuksia ja tavaravaurioita ei herkästi pääse tapahtumaan.

Rakenteeltaan standarditrukkeihin perustuvat automaattitrukit voidaan myös integroida toimimaan yhdessä toistensa tai jonkun muun järjestelmän kanssa. Niiden joustavuuden ansiosta jokaisen asiakkaan tarpeet voidaan ottaa erikseen huomioon. Lisäksi ne soveltuvat niin uusiin, kuin myös vanhoihin kohteisiin. Vanhoihin tiloihin ei ole siis välttämättä tarpeen tehdä suuria ja kalliita muutoksia. Tärkeää on, että tilojen lattiat ovat hyvässä kunnossa. Myöskään hyllyissä ei saa olla heittoja, vaan niiden täytyy olla suorat. Tilojen taso tarkistetaan aina kartoitusvaiheessa.

 

Miksi ei kokonaisia automaatiojärjestelmiä?

Isossa jäykässä täysautomaatiossa ongelmaksi nousee sen kalleus ja joustamattomuus, minkä johdosta yritykset voivat joutua sitoutumaan investointiin varsin pitkäksi ajaksi. Tällöin yrityksellä tulee olla tarkkaan tiedossa varastoitavien tuotteiden laatu, koko ja volyymit vuosiksi eteenpäin.  Lisäksi kustomoidun ison varastojärjestelmän alkuinvestointi on korkea, ja tekninen ylläpito vaatii erikoisosaamista mikä sekin maksaa.

Vaihtoehtona “jäykälle” varastoautomaatille tai kuljetinjärjestelmälle voi olla esimerkiksi Toyotan trukkiautomaatio. Toyotan Autopilot-trukit valmistetaan 95% samalla tuotantolinjalla kuin merkin muut standarditrukit. Loppu 5% koostuukin automaatiosoftasta ja -laitteistosta. Automaattitrukin huoltaminen on lähes samanlaista kuin standarditrukin, mikä alentaa vastaavasti automaatiotrukin ylläpitokustannuksia verrattuna täysautomaatioon. Lisäksi automaattitrukin reittejä ja toimintaa on helppo muuttaa vastaamaan mahdollisia uusia tuotteita tai toiminnan volyymin muutoksia.

 

Miten lähden liikkeelle trukkiautomaation hankinnassa?

Projektin toteutus on täysautomaatioon verrattuna suht vaivatonta ja yksinkertaista. Investoinnissa päästään alkuun jo pienillä kustannuksilla ja muutoksilla. Normaalisti trukkiautomaation operointiympäristöä ei välttämättä tarvitse paljoa edes muuttaa. Samalla voidaan tarvittaessa operoida manuaalisesti. Se tarjoaa riskittömyyttä ja joustavuutta verrattuna täysautomaatioon.

Riippuen yrityksen tarpeista automaattisen kuljetusvaunun tavaran siirtoon voi saada jo 25 000 eurolla, kun asiakas asentaa ja ohjelmoi koneen.

Yleensä alle 500 kg:n kuormia siirretään käsikäyttöisillä kärryillä, rullakoilla tai pienillä trukeilla, mutta tämän tyyppisten yksinkertaisten ja toistuvien tavaransiirtojen automatisointi voi olla järkevä vaihtoehto, jolloin henkilöresursseja voidaan vapauttaa tuottavampaan ja monimuotoisempaan työhön. Logistiikkatyöntekijän kokonaiskustannukset ovat vuodessa 43 000 euron luokkaa. Mikäli yrityksessä tehdään vuorotyötä, trukin takaisinmaksuaika on suhteellisen lyhyt. Merkittävien kustannussäästöjen lisäksi työntekijät voivat siis keskittyä arvoa lisäävään työhön trukkiautomaation hoitaessa tehokkuutta syövät toistuvat toiminnot.

Trukkiautomaatioon siirtymistä kannattaa harkita, jos yrityksessä on runsaasti toistuvia ja yksinkertaisia tavaransiirtoja ja -hyllytyksiä. On kuitenkin tärkeä pitää mielessä, ettei uuden laitteen hankkiminen ole mikään itseisarvo. Uudistuksen myötä kannattaa koko toimintaprosessi tarkistaa ja katsoa uusiksi. Pitää muistaa, että automaattitrukki on yleensä vain prosessin osa.

Sovelluskohteesta ja projektin vaativuudesta riippuen trukkien automaatioon siirtyminen kestää noin 3 kk-10 kk sisältäen toimitusajan ja tarpeen kartoituksen.

 

vihivaunu eli automaattitrukki (AGV)

Automaattitrukkien käyttö lisääntyy sisälogistiikassa. Samaan aikaan automaattitrukit kehittyvät ja uusia malleja tuotetaan asiakkaiden tarpeisiin. Haluatko lukea lisää trukkiautomaatiosta, vihivaunuista ja agv-trukeista? Katso lisätietoa täältä »

Suositut blogi-artikkelit