Mitä trukki maksaa?

6 minuuttia luettavaa

vastapainotrukit

Jos tavoitteena on sisälogistiikkatoimintojen kustannusten minimointi, huomioon täytyy ottaa pienetkin asiat ja tarkastella sekä optimoida kaikki kustannuksiin vaikuttavat tekijät. Vain tällä tavalla omistamisen kokonaiskustannuksia voi alentaa olennaisesti.

Uuden vastapaino- tai varastotrukin hankinnassa keskitytään aivan liian usein pelkkään hankintahintaan. Kustannukset ovat kuin jäävuori: vain huippu (trukin ostohinta) on näkyvissä, mutta suurin osa vuoresta (omistuksen kokonaiskustannukset, TCO) on piilossa pinnan alla.

Ostohintaan täytyy toki kiinnittää paljon huomiota. Jos kalustoa on paljon, kyse on suurista rahamääristä. Kuitenkin vain pieni osa trukin elinkaaren kokonaiskustannuksista muodostuu ostohinnasta.

Jäävuoren huippu

Ehdottomasti suurin osa kustannuksista muodostuu henkilöstökuluista. Trukin kuljettajasta koituvat kustannukset vastaavat noin 80 prosenttia trukin elinkaarikustannuksista. Kalustokustannuksia onkin helpointa alentaa, kun kuljettajat saavat tehdä työnsä mahdollisimman tehokkaasti.

Säästöjä löytyy toisinaan jo pienistä asioista, kuten tarpeettomien työvaiheiden poistamisesta ja trukista poistumiskertojen vähentämisestä. Suurempia säästöjä on mahdollista saada optimoimalla logistiikkaprosesseja. Trukin elinkaarikustannukset laskevat, kun trukki seisoo käyttämättömänä paikallaan mahdollisimman vähän.

Samaan tapaan kannattaa kiinnittää huomiota myös huoltoon ja varaosien saatavuuteen. Luotettava trukki ja vähintään yhtä luotettava huoltopalvelu alentavat trukin elinkaarikustannuksia.

 

Luotettavuus kannattaa

Luotettavuus maksaa itsensä takaisin myös päivittäisessä työssä. Riippumattomat testit ovat osoittaneet jo vuosikausia, että luotettava trukki, jonka ajokäyttäytyminen on ennakoitavissa, parantaa tehokkuutta ja alentaa siten kustannuksia.

Samoissa testeissä on osoitettu, että energiankäytön optimoinnilla voidaan usein saavuttaa helposti lisää säästöjä: trukkien asetukset kannattaa optimoida ja ajotyyliä mukauttaa. Nopeat kiihdytykset ja suuri ajonopeus vievät paljon enemmän energiaa ja sitä kautta myös rahaa kuin rauhallisempi, hallittu ajotyyli.

Ja parasta on, ettei hallittu ajotyyli alenna tuottavuutta. Suuremmalla nopeudella saavutettu etu nimittäin häviää, kun joudutaan jarruttamaan ja sitten taas kiihdyttämään. Hallittu ajotyyli, jossa asiat tapahtuvat kerralla oikein, johtaa usein jopa parempaan tuottavuuteen.

New Call-to-action

Tutustu Toyotan trukkivalikoiman suosituimpiin malleihin verkkokaupassa >>

Suositut blogi-artikkelit