Näin luodaan lisää lavapaikkoja

10 minuuttia luettavaa

varastokalusteet
Kun lavapaikat loppuvat varastossa, mikä neuvoksi?
 

Tehdään heti alkuun selväksi: vaikka lisää tilaa ei saada olemassa olevaan varastoon, voidaan fiksuilla järjestelyillä lisätä lavapaikkoja. Toiseksi on tärkeää muistaa, että muutostyöt ovat aina työläitä. Ne vaativat aikaa, työtä ja euroja.

Varaston hukkatila käyttöön

Varaston väljien tilojen hyödyntäminen on nopein tapa lisätä lavapaikkoja. Tavaran vastaanoton tilaa voidaan tiivistää, kun toimintaa organisoidaan fiksummaksi. Tällöin hyllyjonoja voidaan pidentää, ja näin saadaan jopa kymmenittäin lisää lavapaikkoja.

Toinen varsin yleinen tapa on kaventaa käytäviä. Tällöin on oltava tarkkana, ettei vaaranneta työturvallisuutta ja trukkien jouhevaa liikkumista käytävillä. Pienin käytäväleveys riippuu käytettävästä trukkikalustosta. Kapeimmat käytävät voivat olla 2,5–3,0 metriä leveitä.

Käytävien kavennuksessa on huomioitava keräilyn turvallisuus sekä kahden trukin kohtaaminen, jos varaston toiminnallisuus niitä vaativat. Silloin käytävien pitää olla huomattavasti leveämpiä kuin kolme metriä. Moni iso toimija on jopa leventänyt käytäviä, jotta työturvallisuutta ja työn tehokkuutta on voitu parantaa.

Jos varastossa liikutaan vastapainotrukeilla, kannattaa miettiä, onko niiden käyttö välttämätöntä hyllyväleissä. Ellei, voidaan trukit korvata työntömastokoneilla, jolloin käytäviä voidaan kaventaa huomattavasti.

Kannattaako monivaiheinen muutostyö?

Käytävien kaventaminen on työlästä, kuten arvata saattaa. Ensin tehdään varastolle uusi layout, jossa optimoidaan hyllyjonojen määrä ja niiden maksimipituus. Suunnittelussa huomioidaan myös se, miten korkeita hyllyjä voidaan rakentaa. Tähän vaikuttavat muun muassa kattorakenteet sekä niihin kiinnitetyt valaistus- ja sprinklerijärjestelmä sekä muu mahdollinen talotekniikka.

Kun uusi layout on valmis, arvioidaan, kuinka paljon vanhoja hyllyjä voidaan käyttää ja tilataan tarvittava määrä uusia kalusteita. Tämän jälkeen tyhjennetään varasto väliaikaistiloihin, puretaan vanha hyllystö ja aloitetaan uuden layoutin mukaisen hyllystön rakentaminen. Kun uudet hyllyt ovat valmiit, tuodaan tavarat väliaikaisvarastosta takaisin varastoon.

Näin ison muutostyön hyöty, esimerkiksi yksi hyllyjono lisää, on syytä arvioida kriittisesti ennen kuin ryhtyy massiiviseen muutostyöhön.

Kuormalavahylly ei ole ainoa vaihtoehto

Hyllytyyppien muutos on tehokas tapa lisätä lavapaikkoja. Jos varastossa on runsaasti volyymitavaraa kuten kymmenittäin samaa tavaraa sisältäviä samankokoisia lavoja, kannattaa laskea, olisivatko syväkuormaushyllyt kuormalavahyllyjä parempi vaihtoehto.

Ne ovat aina tilatehokkaampi ratkaisu. Samalla pitää olla kuitenkin tarkka, ettei hanki syväkuormaushyllyjä varastoon, jonka läpi kulkee runsaasti erilaisia tuotteita ja jokaista vain muutamia lavoja.

Muista nämä, kun haluat lisää lavapaikkoja
  • Kun varastorakennus pysyy ennallaan, uudet lavapaikat syövät tilaa olemassa olevailta toiminnoilta. On päätettävä, mistä luovutaan.
  • Vastaanoton, pakkaamon ja lähettämön tiloja ei pidä tiivistää liikaa.
  • Mieti, voidaanko vastaanotto, pakkaamo tai lähettämö siirtää varaston yhteydestä toiseen tilaan ilman toiminnan kärsimättä.
  • Jos lavapaikkoja lisätään hyllystöä korottamalla, huomioi lattian kantavuus sekä kattopalkkien, valaisimien ja sprinklerijärjestelmän paikat.
  • Jos hyllystöä korotetaan, varmista, että trukkikalustosi toimii turvallisesti ylimmälle lavapaikalle asti.
  • Jos käytäviä kavennetaan, huomioi, mikä on turvallinen tila trukkikalustolle toimia. Käytäväleveys pitää olla vähintään kolme metriä.
  • Inventoi varasto tarkasti ja poista sinne kuulumattomat tavarat.

 

Matalat lavat matalille hyllypaikoille

Varastoissa näkee usein paljon matalia lavoja normaalikorkuisilla lavapaikoilla. Tämä on melkoista tuhlausta. Kaikki lavapaikat ovat esimerkiksi 1500 millimetrisiä, vaikka osa voisi hyvin olla puolet tästä. Fiksuin ratkaisu olisi sellainen, jossa matalille lavoille omat hyllyt ja korkeille lavoille omat hyllyt.

Lisää lavapaikkoja rakennetaan usein hyllypäätyjen väleihin ja ovien yläpuolelle, jolloin ovi ylitetään pitkällä palkilla ja jalankulkijoiden turvallisuus taataan tunnelisuojilla. Joskus voidaan jopa sulkea ovia, jolloin niiden eteen saadaan isoissa varastoissa jopa satoja uusia lavapaikkoja. Kun ulkopuolinen asiantuntija katsoo tuoreilla silmillä varastoa, hän havaitsee usein tällaisia kohteita.

Pientavarat omaan hyllystöön tai rullapedeille

Pientavaroiden siirtäminen pientavarahyllystöön tai varastoautomaattiin on tehokas tapa saada lisää lavapaikkoja. Olen nähnyt varastoja, joissa on alimmalla hyllytasolla pientavaroita pelkkien vanerilevyjen päällä. Näissä tilanteissa pientavarahyllyt ovat tehokas tapa saada lisää kaivattuja lavapaikkoja.

Pientavaralle voi rakentaa myös ensimmäisten vaakapalkkien korkeuksille rullapedit, joista pientavarat kerätään. Tämä tehostaa keräilyä, kun keräilijän ei tarvitse hakea tavaraa erillisestä pientavarahyllystöstä.

Varaston korotus onnistuu vain harvoin

Varaston korottaminen on äärimmäinen tapa lisätä lavapaikkoja. Kolmen metrin korotus toisi jo melkoisesti lisätilaa. Nämä ideat ovat kokemukseni mukaan kaatuneet aina rakennustekniikkaan. Lisätilan rakentaminen on joko mahdotonta tai niin kallista, ettei siihen kannata ryhtyä. Yksi käytännön syy on jo vanhojen varastojen lattiarakenteet, jotka vain harvoin kantavat korkeampien hyllyjen lisäpainoa.

Eräässä tapauksessa lattian kantavuus oli merkitty vanhan varaston hyllyihin: 500 kiloa neliömetriä kohden. Kun tätä vertaa esimerkiksi viiden metrin varastohyllyn pistekuormaan, joka voi olla 5000 kiloa kämmenen kokoiselle alueelle, ymmärretään heti, ettei hyllystön korotus ole mahdollista.

Lopuksi kannattaa katsoa kriittisesti, mitä kaikkea tavaraa varastossa säilytetään. Ei ole tavatonta, että varastoissa säilytetään yrityksen toimintaan kuulumatonta tavaraa tai sellaisia tuotteita, joita yritys ei enää toimita asiakkailleen. On syytä kysyä: onko varasto oikea paikka työntekijöiden autonrenkaille ja harrastusvälineille.

Asiantuntija tukee päätöksessä

Varaston lavapaikkojen lisääminen vaatii sekä resursseja että halua kehittää varaston toimintaa. Esimerkiksi käytävien kaventaminen ja siirtyminen työntömastotrukkeihin vaatii muutoksia työtapoihin ja investointia uuteen trukkikalustoon.  

Varaston layoutia muutettaessa on aina ymmärrettävä koko varaston prosessi. Muutostöiden vaikutukset varaston toimintaan ja työturvallisuuteen pitää analysoida tarkasti. Hyllystön ei pidä syödä kohtuuttomasti esimerkiksi vastaanoton ja lähettämön tiloja.

Lavapaikkojen lisäämisen pohdinnassa on hyvä käyttää tukena varaston toiminnallisuuden asiantuntijoita, jotka tuntevat sekä varastokalusteet että trukit. Kun tuoreet silmäparit katsovat varastoa ja uusiin ideoihin suhtaudutaan avoimesti, voidaan vanhaan varastoon saada mukavasti uusia lavapaikkoja.

Tutustu varastokalusteratkaisuihimme >>

 

Suositut blogi-artikkelit