Varastokalusteiden tarkastukset ovat turvallisen työympäristön perusta

9 minuuttia luettavaa

varastokalusteet

Tarkastukset ovat varastokalusteiden huollon ja ylläpidon kova ydin. Kun kalusteiden kunto tunnetaan, voidaan niitä ylläpitää asianmukaisesti ja näin taata turvallinen työympäristö.

Varastokaluston säännölliset tarkastukset kuuluvat varaston arkeen samalla tavalla kuin trukkien päivittäistarkastukset ja huollot. Tarkastukset koskevat kaikenkokoisia varastoja ja erilaisia hyllystötyyppejä.

Tarkastukset on tehtävä 1-4 kertaa vuodessa. Tarkastustiheys riippuu tavaran kiertonopeudesta.

Tarkastustoimintaa ohjaa SFS-EN 15635 standardi, johon perustuu Osto- ja logistiikkayhdistys Logyn julkaisema Kuormalavahyllyt ja varastoturvallisuus -julkaisu. Se kertoo varaston operaattorille, miten kalustus suunnitellaan, toteutetaan, tarkastetaan, huolletaan ja ylläpidetään niin, että taataan turvallinen työympäristö.

Varastokalusteiden tarkastuksen sisältö

Tarkastuksessa kartoitetaan varastossa olevien kuormalavahyllyjen kunto silmämääräisesti lattiatasolta.

Tarkastuskohteet:

 • pylväselementit
 • vaakapalkit ja varmistimet
 • tukiristikot
 • lattiakiinnitykset
 • pylvässuojat
 • tunnelisuojat
 • kantavuustaulut
 • ohjauskiskot ja niiden mahdolliset hitsaussaumat
 • vapaa kulku merkityille hätäpoistumisteille sekä ensisammutuspisteille

Tarkastuspöytäkirjaan merkitään myös seuraavat asiat, jos niitä havaitaan hyllyjen tarkastuksen yhteydessä ja jos niissä on selkeitä puutteita:

 • lavojen kunto ja niiden sijoittelu kuormalavoille
 • varaston lattian kunto
 • kulkureitit sekä lattiamerkinnät
 • valaistus

Kalusteiden tarkastuksen säännöllisyys takaa sen, että rikkoontuneet kalusteet korjataan tai vaihdetaan uusiin mahdollisimman nopeasti vaurioitumisen jälkeen. Näin kasautuvat kolhut eivät pääse lisäämään isomman onnettomuuden riskiä. Esimerkiksi pystypalkki saattaa hyvin kestää yhden iskun, mutta toinen törmäys voi jo olla riski hyllyn romahtamiselle. 

Nopea reagointi on taloudellisesti järkevää, jottei käy niin kuin yrityksessä, jossa tarkastuksia ei oltu tehty 20 vuoteen. Kun hyllyt sitten tarkastettiin ja vauriot havaittiin, oli korjauslasku kymmeniä tuhansia euroja.

Asiantuntijat tarkastamaan

Hyllytarkastukset ja korjaukset ovat varastokalusteiden omistajien vastuulla. Kun tarkastuksiin ryhdytään, on tärkeää valita tarkastajiksi hyllystöt tuntevat ja kokeneet asiantuntijat. Paras asiantuntemus on heillä, jotka suunnittelevat ja toimittavat hyllyratkaisuja erilaisiin käyttötarpeisiin.

Osaava hyllytarkastaja tuntee tarkastusstandardin ja noudattaa sitä. Hän tuntee, mitkä kohteet kalusteissa pitää tarkastaa, mitkä ovat tyypillisimpiä vaurioita, miten vauriot jaetaan kolmiportaiselle asteikolle ja miten rikkoontuneiden kalusteiden kanssa toimitaan. Kun tarkastajana on luotettu henkilö, voi varastokalusteiden omistaja nukkua yönsä rauhassa.

Jotkut yritykset tekevät tarkastuksia itse. Vaarana on silloin se, ettei hyllyjen vaurioita nähdä yhtä herkästi kuin ulkopuolinen tarkastaja näkisi. Jos vauriota havaitaan, niiden korjaaminen saattaa venyä.

Kaluston omistaja huolehtii tarkastuksista

Koska varastokalusteiden tarkastuksia ei säädetä esimerkiksi työturvallisuuslaissa, vaan toiminnan laatua osoittavassa standardissa, ei tarkastuksien laatua tai säännöllisyyttä valvota. Työsuojeluviranomaiset voivat puuttua tarkastuksissaan tilanteeseen, jos havaitsevat, että hyllyt ovat vaurioituneet ja vaarantavat työturvallisuuden.

Toiminnan laadun valvontavastuu on ensisijaisesti varastotoiminnan harjoittajalla. Myös asiakkaat voivat vaikuttaa valinnoillaan siihen, mitkä laatuvaatimukset heidän logistiikkakumppaninsa täyttää.

Vastuullinen varastokalusteiden toimittaja neuvoo käyttöönottotarkastuksen yhteydessä asiakastaan tarkastamaan kalusteet säännöllisesti. Samalla hän neuvoo, miten varastossa kannattaa esimerkiksi kerran kuussa tarkastaa itse silmämääräisesti, onko kalusteisiin tullut vaurioita. Kalusteiden toimittaja kertoo myös paikoista, mitkä saavat todennäköisimmin iskuja ja miten niitä voisi suojata.

Varastokalusteisiin syntyy tyypillisesti vaurioita noin puolentoista metrin korkeuteen lattiasta, kun trukin piikit tai sen kyydissä oleva lava törmää niihin.

Varastokalusteissa yleisimmin vaurioituvat kohteet:

 • vinotuet
 • vaakatuet
 • pylväät
 • tunneleiden alapalkit

Kalustevaurioihin on syytä puuttua heti. Pienemmät merkitään varoituksilla. Kun varastokaluste saa kolmiportaisella asteikko vakavimman eli punaisen vaurioluokituksen, hyllykuorma puretaan ja hyllystö asetetaan käyttökieltoon.

Hyllyvaurioita ei pidä koskaan aliarvioida, vaan päinvastoin. Niinpä niiden kuorman purkamisessa pitää noudattaa erityistä varovaisuutta.

Vaurioituneen osan tilalle tilataan kalustotoimittajalta varaosa, jonka toimitus kestää parista päivästä pariin viikkoon. Vauriot on korjattava hyllyvalmistajan ohjeiden mukaisesti. Jos rikkoontunut osa on vähänkin isompi, kuten hyllypylväs, tarvitaan uuden hyllyn pystytykseen asentaja.

Vaurioitunut hyllystö on tuhansien eurojen menoerä

Kun hyllystö vaurioituu pahasti, se vaihdetaan uuteen ja siitä syntyy tuhansien eurojen kustannukset:

 • hyllyssä olevan tavaran väliaikaisvarastointi
 • hyllyn purkaminen
 • varaosat
 • uuden hyllyn asentaminen: työ ja kalusto
 • tavaroiden siirto uuteen hyllyyn
 • henkilöstön vaurioprosessin hoitamiseen käytetty aika

Säännölliset tarkastukset ja oikea käyttö takaa varastokalusteille liki ikuisen elinkaaren. Hyvin vanhaan hyllyyn ei tosin saa varaosia.

Käytännössä hyllyt saavat aina osumia ja hyllyihin tulee eri suuntiin vääntäviä voimia. Toisinaan vuosien mittaan huomataan, että pultit ja kiinnikkeet löystyvät, ja hyllyt alkavat helistä. Tällöin ainakin pultit pitää vaihtaa.

Varaston työkulttuuri on tärkeä osa vaurioiden havainnointia ja raportointia. Isoissa varastoissa on ollut jo pitkään itsestään selvyys, että kaikkien työntekijöiden velvollisuus on ilmoittaa havaitsemistaan vaurioista esimiehille. He päättävät jatkotoimenpiteistä. Tämä tapa olisi syytä ulottaa kaikille työpaikoille.

 

 

Suositut blogi-artikkelit