Ecovadis todentaa vastuullisen toiminnan

Picture of Jukka Heinonen

Jukka Heinonen

5 minuuttia luettavaa

Vastuullinen sisälogistiikka

Toyota Material Handing Finland (TMHFi) saavutti vuonna 2019 vastuullista toimintaa verifioivan Ecovadis Gold -sertifikaatin, nyt jo neljäntenä vuonna peräkkäin. 

Tarkasti todistettu

Ecovadis Gold -sertifikaatin saaminen edellytti yrityksen koko toiminnan kattavat vastuullisuusperiaatteet ja konkreettiset toimenpiteet sekä kattavan dokumentaation, jolla TMHFi todisti Ecovadis-organisaatiolle vastuullisuutensa. 

Ecovadiksen vaatima  dokumentointi on hyvin yksityiskohtainen alkaen TMHFi:n vastuullisuusstrategiasta ja arvoista päätyen työsuojelutoimikunnan kokousmuistioihin sekä dokumentteihin siitä, miten työntekijöille tiedotetaan työturvallisuuteen liittyvistä asioista. Sertifiointi edellyttää, että kaikki vastuullisuuteen liittyvät periaatteet ja teot on toteutuneet maaorganisaatiossa, eikä esimerkiksi pelkästään ylemmällä eli Euroopan tasolla.

Vastuullisuus ja sen todentaminen on Toyotalla sisäsyntyinen tarve. Kestävän kehityksen mukaisten työtapojen eteen on tehty työtä pitkään eli jo ennen kuin asiakkaat ovat sitä alkaneet vaatia kumppaneiltaan.

Globaalisti kärkijoukossa

TMHFi sijoittuu Ecovadiksen kokonaispistemäärällään kone- ja laitetukkukaupan yrityksistä ylimpään kahden prosentin joukkoon maailmassa. Yhteispistemäärä kertyy neljästä mittarista: ympäristövastuusta, liiketoiminnan eettisyydestä, yhteiskuntavastuusta ja vastuullisesta toimitusketjusta.

Ecovadis on laajin globaali järjestelmä, jossa yritykset todentavat vastuullisuuttaan. Standardimittariston avulla yritysten on helppoarvioida kumppaneidensa ja tavarantoimittajiensa vastuullisuutta. Ecovadiksen mittarit tiukentuvat jatkuvasti, mikä merkitsee sitä, että yritysten on kehitettävä jatkuvasti vastuullista toimintaansa, jotta ne voivat saavuttaa Ecovadis Gold -tason.

Toyota Material Handlingin Euroopan organisaatiossa on jokaisessa maassa vastuullisuudesta vastaava ja siitä raportoiva henkilö. Hän kehittää vastuullisia toimintatapoja kollegoidensa kanssa niin, että maiden parhaita käytäntöjä jaetaan tehokkaasti toisiin maihin. Tällä hetkellä puolet TMH:n Euroopan maayhtiöistä on Ecovadis Gold -tasolla, ja tavoitteena on, että vuoteen 2021 mennessä kaikki ovat saavuttaneet sen.

TMH kehittää parhaillaan käytäntöjä ja tekniikoita, joilla vähennetään hiilidioksidipäästö. Toimitusketjun vastuullisuuden kehittäminen on toinen painopistealue. TMH:n vuoden 2050 hiilineutraalisuustavoite koskee samalla tavalla yritystä itseä kuin sen toimitusketjukumppaneita. Samalla tuetaan myös asiakkaita toimimaan vastuullisesti muun muassa vähentämään hiilidioksidipäästöjä.

Ecovadis-sertifiointiin liittyy kiinteästi Ecovadis-organisaation antama palaute, miten toimintaa voidaan kehittää. Vaikka TMHFi kuuluu vastuullisuudessaan oman alansa yritysten globaaliin kärkijoukkoon, on silläkin edelleen kehitettävää.

Ecovadis Gold -sertifikaatin lisäksi TMHFi:llä on ollut ympäristöjohtamisen ISO 14001 -sertifikaatti vuodesta 2010.

EcoVadis on tunnettu maailmanlaajuinen yrityksen vastuullisuutta mittaava standardi, joka auditoi 155 maassa yrityksiä 198 toimialakategoriassa. EcoVadiksen verkostoon kuuluu 55 000 yritystä, joista tunnetuimpia ovat Johnson & Johnson, Verizon, L'Oréal, Subway, Nestlé, Salesforce, Michelin ja BASF.

Ecovadiksen suorituskykymittaristolla monitoroidaan yrityksien vastuullisuutta kansainvälisesti 21 vastuullisuusindikaattorin kautta neljässä teemassa, jotka ovat ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja työelämän käytännöt, liiketoiminnan eettisyys sekä vastuullinen hankintaketju.

Lue lisää aiheesta:

Vastuullinen huolto on arjen tekoja »
Litiumioniteknologia on vastuullinen valinta »

Suositut blogi-artikkelit