Miten trukkiautomaatiota voidaan hyödyntää?

9 minuuttia luettavaa

Trukkiautomaatio on erittäin joustava vaihtoehto auttamaan yritystä siirtymään hallitusti kohti tehokkaampaa ja kilpailukykyisempää tulevaisuutta. Nykyisin muutossyklien kiihtyessä jatkuvasti, joustava trukkiautomaatio on investointina houkutteleva. Automaatiojärjestelmällä on verrattain nopea takaisinmaksuaika.

automaattitrukki-agv-uponor5-2

Ratkaisu sisälogistiikan materiaalivirtojen tehostamiseen

Trukkiautomaatio on loistava ratkaisu erityisesti vakioitujen kuorma-alustojen käsittelyyn. Tyypilliset paikat, joissa vakioitujen kuorma-alustojen automatisoitua käsittelyä voidaan hyödyntää ovat varastot ja tuotantolaitokset. Varastoissa yleisimpiä toimintoja ovat hyllyttäminen ja tavaran keräily. Trukkiautomaatio on vaivatonta linkittää hyllytystoimintoon, jolloin trukki voi itse ajaa tietylle hyllypaikalle tavaraa.

Tuotantolaitoksissa on merkittävä potentiaali trukkiautomaation hyödyntämiselle. Automaatiota on mahdollista hyödyntää esimerkiksi saapuvan tavaran vastaanotossa ja tuotantosoluihin siirrossa. Moni tuotantolaitos operoi lean-periaatteiden mukaisesti, jolloin jokainen prosessin vaihe on pyritty optimoimaan eliminoimalla tuottamaton toiminta. Trukkiautomaation avulla prosesseja voidaan tehostaa käyttämällä sitä toistuviin siirtoihin tuotantolinjalta varastoon, varastosta lähettämöön tai tuotantosolusta toiseen, jolloin automaatio toimii osana tuotantolinjaa. Esimerkiksi, jos tuotantolinja A:ssa valmistuu tuote, kutsutaan automaattitrukki noutamaan valmis tuote ja siirtämään se tuotantosolu B:hen, missä tuotteen valmistus jatkuu.

Trukkiautomaatiosta tekee joustavan valinnan myös se, että automaattitrukilla voidaan kustannustehokkaasti korvata esimerkiksi raskas ja tilaa vievä kuljetinlinja, mikä mahdollistaa joustavamman tuotantoympäristön pohjaratkaisun. Samalla operointitilaa vapautuu, kun kiinteät tilaa vievät kuljetinlinjat poistetaan ja työskentely-ympäristöstä tulee myös joustavampi. 

 

Stand alone -toimintatapa

 Stand alone -toimintatavassa automaation osana operoivat koneet suorittavat täysin itsenäisesti niille annettuja tehtäviä, esimerkiksi vakiosiirtoja paikasta A paikkaan B tasaisella volyymilla. Trukkien toimintaa voidaan ohjata antamalla tehtäviä tai työtilauksia prosessiin parhaiten soveltuvilla ohjaustavoilla. Ohjaus voi tapahtua esimerkiksi anturi-impulsseilla, viivakoodeilla, RFID:llä tai työpistekohtaisilla kutsunapeilla. Stand alone -periaatteen mukaan toimiva automaatio suorittaa oman ohjausjärjestelmänsä mukaisia toimintoja ja sitä ei ole kytketty ulkoiseen tietojärjestelmään.

Haluttaessa eri tietojärjestelmiä voidaan kytkeä standardoidun rajapinnan kautta trukkiautomaation ohjausjärjestelmään. Toinen vaihtoehto onkin trukkiautomaation integrointi tuotannonohjaus- (ERP) sekä varastonhallintajärjestelmään (WMS). Integraatio mahdollistaa reaaliaikaisen tiedonsiirron trukkien ja eri järjestelmien välillä. Tällöin automaation ohjausjärjestelmä saa reaaliajassa toimintaohjeita ERP:n tai WMS:n kautta. Myös raportointi trukin ja järjestelmien välillä on reaaliaikaista.

Integraation ansiosta trukki voi toimia jopa osana tuotantoprosessia, sen kommunikoidessa WLAN:in kautta muiden tuotantokoneiden kanssa. Trukki voi esimerkiksi syöttää raaka-ainetta tuotantokoneeseen ja siirtää valmistuneen tuotteen pois tuotantokoneesta eteenpäin tuotantolinjalla. Integraation tasoja on monia ja jokaiseen käyttötarkoitukseen on mahdollista räätälöidä oma yksilöllinen ja kyseiseen tehtävään parhaiten soveltuva ratkaisu. 

 

Trukkiautomaatio mahdollistaa hallitun muutoksen

Tehokkuus ja kilpailukyky ovat avainasemassa, kun yritystoimintaa pyritään kehittämään. Trukkiautomaation operointi ja ohjaus eivät sido yrityksen henkilöstöresursseja, jolloin henkilökunta voidaan esimerkiksi siirtää tuottavampiin tehtäviin trukkien hoitaessa itsenäisesti toistuvia materiaalivirtoja.

Automaatio mahdollistaa myös ympärivuorokautisen operoinnin. Lisäksi samassa tilassa voi samanaikaisesti operoida perinteisiä trukkeja ja henkilöliikennettä; automaattitrukkien turvalaitteet mahdollistavat turvallisen operoinnin samassa ympäristössä työskenteleville. Trukkiautomaation avulla voidaan säästää myös energiakustannuksissa, koska järjestelmä kykenee operoimaan myös pimeässä tai matalissa lämpötiloissa.

Trukkien latauksesta ei tarvitse kantaa huolta, sillä ne huolehtivat itsenäisesti akkujensa latauksesta tehokkaasti tehtäviensä välissä. Li-Ion -akkutekniikalla varustettujen trukkien ei tarvitse ladata akkuja täyteen, vaan ne pystyvät lataamaan itseään aina sopivien taukojen tullen. Li-Ion -akkutekniikka on täysin suljettu akku, eikä se tarvitse lainkaan huoltoa, mikä on erityisen hyvä ominaisuus esimerkiksi elintarviketeollisuudessa. Tällöin ei tarvita myöskään erillisiä lataustiloja kiinteistöön. Kalliit ilmanvaihtojärjestelmällä varatut lataustilat voidaan hyödyntää esimerkiksi varasto- tai tuotantotiloina.

 

Automaatio on joustava vaihtoehto

Lean-ajattelutapaa mukaillen trukkiautomaation yksi tärkeimmistä hyödyistä on operoitavan tilan pohjaratkaisun muokkausmahdollisuudet aina tarpeen vaatiessa. Automaattitrukit on helppo ohjelmoida ja reitittää noudattamaan uusia reittejä esimerkiksi tuotantotilan layoutin muuttuessa. Trukkien ajoratamuutokset eivät myöskään välttämättä vaadi muutoksia työympäristöön.

Lisäksi automaattitrukkeja voidaan tarvittaessa käyttää manuaalisesti, esimerkiksi poikkeavien tavaravirtojen käsittelemiseksi, jolloin trukin kyytiin voi hypätä työntekijä ohjaamaan sitä perinteisen trukin tavoin. Kuljettajalle automaattitrukit ovat käyttöliittymältään samanlaisia kuin perinteiset trukit. Trukin voi myös helposti palauttaa automaattiajoon manuaalisen työn jälkeen.

Trukkiautomaatio on erittäin joustava vaihtoehto auttamaan yritystä siirtymään hallitusti kohti tehokkaampaa ja kilpailukykyisempää tulevaisuutta. Sen avulla sisälogistiikan materiaalivirtoja voidaan tehostaa joustavasti yrityksen tarpeen mukaan, olipa valintasi sitten itsenäisesti operoiva stand alone -järjestelmä tai reaaliajassa ohjeita noudattava integroitu järjestelmä.

 

vihivaunu eli automaattitrukki (AGV)

Automaattitrukkien käyttö lisääntyy sisälogistiikassa. Samaan aikaan automaattitrukit kehittyvät ja uusia malleja tuotetaan asiakkaiden tarpeisiin. Haluatko lukea lisää trukkiautomaatiosta, vihivaunuista ja agv-trukeista? Katso lisätietoa täältä »

Suositut blogi-artikkelit