Mikä on automaattitrukki?

Petri Lindfors - 20 kesäkuuta 2017

Automaattitrukki eli AGV (engl. an automated guided vehicle) on osa trukkiautomaatiota, eli järjestelmäkokonaisuutta, jonka avulla voidaan tehostaa ja optimoida sisälogistiikan materiaalivirtoja. Automaattitrukki suorittaa lähtökohtaisesti samoja tehtäviä kuin manuaalitrukki. Selkeänä erona on kuitenkin se, että automaattitrukki liikkuu ilman kuljettajaa tietojärjestelmän ohjaamana.

Autopilot-trukki 

Automaattitrukin valinta

Automaattitrukin valintaan vaikuttavat seuraavat keskeiset tekijät; fyysinen käyttöympäristö ja tila, trukin käyttötarkoitus sekä käsiteltävät yksikkökuormat (mitat, painot, tyyppi, muoto). 

Kaiken lähtökohtana on käyttöympäristö. Toimiakseen automaattitrukki vaatii sille sopivan infrastruktuurin. Perussääntönä voidaan pitää, että tila soveltuu automaattitrukeille jos tilassa kyetään toimimaan manuaalisilla varastotrukeilla. Poikkeuksen voivat muodostaa mm. liian pölyinen tila tai atex-tila.

Automaattitrukkia valittaessa on tiedettävä mitä toimintaa halutaan tehostaa ja mikä on automaattitrukin käyttötarkoitus. On tunnettava automatisoitava prosessi ja siihen liittyvät vaatimukset. Toimiiko AGV tavaransiirtäjänä vain lattiapaikalta A lattiapaikalle B vai vaaditaanko myös hyllyttämistä? Mikä on operointiaika työpäivän aikana? Käyttötarkoitus vaikuttaa olennaisesti automaattitrukkityypin valintaan ja siihen miten se varustellaan. 

Automaattitrukille sopivat yksikkökuormat pitää tietää ja tunnistaa. Osa yksikkökuormista on hankalaa kuljettaa niiden muodon tai tyypin takia esim. erilaiset pitkät irtokollit. Vastavuoroin hyvä esimerkki sopivasta yksikkökuormasta on EUR-lavalle asetetut tavarat ilman kuorman ylityksiä. On hyvä muistaa yleisohje; mitä vakioidumpia siirrettävät yksikkökuormat ovat, sitä paremmin ne sopivat automaattitrukkien käsiteltäväksi.

   
   

Automaattitrukin rakenteesta

Automaattitrukkeja on monenlaisia. Pienimmät ovat fyysisiltä mitoiltaan muuttolaatikon kokoisia ja kapasiteetiltaan 20–30 kg luokkaa. Isoimmat ovat taas kookkaiden vastapainotrukkien kokoisia ja niillä voidaan käsitellä useiden tonnien yksikkökuormia.

Yleisimmin käytössä olevat AGV:t pohjautuvat standardivarastotrukkimalleihin, kuten lavasiirtovaunuihin, tukipyörätrukkeihin tai työntömastotrukkeihin. Näissä malleissa on säilytetty myös manuaalitrukin toiminnot, mikä tekee tällaisesta automaattitrukista monikäyttöisemmän. Lisäksi markkinoilta löytyy myös täysin tiettyyn toimintoon räätälöityjä, erikoisvarusteltuja automaattitrukkeja.

Automaattitrukit liikkuvat ilman kuljettajaa. Tästä johtuen niissä on erilaisia turvatuotteita, joiden avulla taataan automaattitrukkien turvallinen toiminta käyttöympäristössä. Automaattitrukeissa käytetään erilaisia turvasensoreita ja -tutkia havainnoimaan mahdolliset esteet ajoreiteillä. Lisäturvallisuutta saadaan varustamalla koneet huomiovaloilla, joka auttaa samassa tilassa työskenteleviä ihmisiä huomaamaan operoivan koneen paremmin.

Automaattitrukin ohjausjärjestelmä

Automaattitrukki vaatii toimiakseen taustalle ohjausjärjestelmän. Useimmiten se on tietojärjestelmä, jonka avulla hallitaan automaattitrukin toimintoja, liikkeitä ja hoidetaan langattoman verkon kautta kommunikaatiota ulkoisiin järjestelmiin. Tietojärjestelmän ohjaamana automaattitrukki saadaan suorittamaan sille tarkoitetut tehtävät suunnitellusti ilman suuria yllätyksiä.

Lähes yhtä olennainen kuin ohjaustietojärjestelmä, on automaattitrukin navigointijärjestelmä. Käytetyimpiä navigointitapoja ovat tällä hetkellä heijastimiin perustuva laserkolmiomittaus ja kiinteästi lattiaan asennettava induktiokaapeliohjaus. Uusin tekniikka on ns. luonnollinen navigointi, jossa lasermittauksessa hyödynnetään tilan kiinteitä, muuttumattomia rakenteita esim. seiniä tai pilareita.

Jo tällä hetkellä on nähtävissä, että automaattitrukkien käyttö lisääntyy sisälogistiikassa. Samaan aikaan automaattitrukit kehittyvät ja uusia malleja tuotetaan asiakkaiden tarpeisiin. Haluatko sinä kuulla lisää automaattitrukeista?

 

Lataa trukkiautomaation tarkistuslista

Aiheet: automaatio

Petri Lindfors

Petrillä on yli 20 vuoden kokemus kotimaisen ja kansainvälisen logistiikan eri tehtävistä mm. myynti-, liiketoiminnankehitys-, projektinjohtotehtävistä. Toyotalla hän on työskennellyt seitsemän vuotta, joista 3 vuotta trukkimyynnin tehtävissä ja viimeiset 4 vuotta hän on vastannut Logistics Solution –yksikössä automaatioratkaisujen myynnistä ja projektinjohtamisesta.

Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli