Varaston suunnittelu asiakastarpeen mukaan

10 minuuttia luettavaa

varastokalusteet

Turvallinen ja tehokas varasto syntyy yhteistyönä, johon osallistuu varastoa operoiva yritys, varastokalusto- ja trukkiasiantuntijat sekä varastoa suunnittelevan rakennusliikkeen edustaja.

Parhaimmillaan varaston suunnittelu lähtee puhtaalta pöydältä eli jo ennen rakennuksen suunnittelua. Esimerkiksi Baronan uuden logistiikkakeskuksen hyllyjen suunnittelu aloitettiin siinä vaiheessa, kun varastohallista oli tiedossa vasta rungon mitat. Pääsimme yhdessä suunnittelemaan muun muassa pylväiden ja vaakapalkkien jaot niin, että saimme optimaalisen määrän hyllyjä ja oikeanlaiset käytäväleveydet logistiikkakeskukseen.

Kun hyllystön layout oli valmis, Barona lähti keskustelemaan rakennusliikkeen kanssa, miten he ratkaisevat tilan rakennustekniikan niin, että rakennuksen pilarit vievät mahdollisimman vähän lavapaikkoja. Kun rakennusliike on mukana keskustelemassa hyllystöjen tarpeista, suunnittelu etenee vuorovaikutteisesti niin, että osapuolet kokoontuvat saman pöydän ääreen miettimään parhaita käytännön ratkaisuja.

Ymmärrys varaston toiminnasta ratkaisee

Suunnitteluprosessin alkuvaiheessa käydään syvällinen keskustelu asiakkaan kanssa muun muassa hänen tarpeistaan, materiaalivirroistaan sekä varastossa operoivasta trukkikalustosta. Kokeneella varastokalusteiden suunnittelijalla on kymmenien kysymysten patteristo, jota läpikäymällä hahmotetaan suunnittelun pohjatiedot.

Pelkät kysymykset ja vastaukset eivät riitä, vaan varastokalusteiden suunnittelijalla pitää olla kokemukseen perustuva ymmärrys, miten eri asiat vaikuttavat toteutettavan varaston toimintaan. Eri vaihtoehtojen läpikäynti voi avata uusia ratkaisuja, joiden hyviä ja huonoja puolia punnitaan yhdessä asiakasyrityksen kanssa. Asiantunteva varastokalustesuunnittelija ei myy asiakkaalle huonoa tai toimimatonta ratkaisua.

Trukkiasiantuntija mukaan suunnitteluun

Trukkikalusto vaikuttaa aivan ratkaisevasti hyllystön ja käytävien suunnitteluun. Siksi suunnittelu tehdään trukki- ja hyllystöasiantuntijoiden yhteistyönä. Oleellisia kysymyksiä ovat muun muassa trukkikaluston mallit, mitä niillä tehdään sekä mikä on trukin nostokapasiteetti ja -korkeus. Trukkikaluston tuntemus on ehdoton edellytys onnistuneelle hyllystösuunnittelulle.

Jos käytössä on tai on suunnitteilla korkealle nostavia kapeakäytävätrukkeja, on käytävien mitoitus ja hyllykorkeudet sekä lattian suoruusvaatimukset aivan erilaiset kuin työntömastotrukeilla tai automaattitrukeilla.

Hyllyt tavaroiden mukaan

Varastoitavien tuotteiden ominaisuudet määrittelevät varastokalusteiden suunnittelua. Näitä ovat muun muassa käytettävät lavat (EURO vai FIN), tuotteiden ulkomitat, vakiolavasta poikkeavat ylitykset, painot sekä tavaroiden erikoisominaisuudet kuten räjähdys- ja paloherkät aineet ja IBC-astiat.

Tuotannon volyymit ja tavaravirtojen suunnat sekä tavaroiden laatu ovat keskeisiä tekijöitä varastohyllyjä suunniteltaessa. Näiden tietojen perusteella voidaan suunnitella turvallinen ja tehokas layout varastolle.

Jos varastossa tehdään keräilyä, vaikuttaa se ratkaisevasti varaston hyllystön suunnitteluun. Saapuvan ja lähtevän tavaran alueiden lisäksi tarvitaan tällöin keräilyalue, joka vaikuttaa hyllystön suunnitteluun. Saapuvan ja lähtevän tavaran hyllystöt voivat poiketa melkoisesti toisistaan.

Tuotantolaitoksessa tehdään toisinaan suuria eriä samaa tuotetta, jopa satoja lavoja yhteen menon ilman parasta ennen -päivämäärää. Näitä tuotteita kannattaa varastoida tilatehokkaasti syväkuormaus- tai sukkulahyllyyn.

Perinteinen kuormalavahylly on yleisin hylly. Siitä voidaan ottaa jokainen lava pois yksitellen koskematta muihin lavoihin.

Syväkuormaushyllyjä käytetään massatuotteiden varastointiin. Hyllysolaan tulee asettaa vain yhtä nimikettä kerrallaan, koska hyllyn käyttö tapahtuu LIFO-periaatteella. Lavoja käsitellään pitkältä sivulta.

Läpivirtaushyllyssä lavat siirtyvät hyllyn toiseen päähän painovoimaisesti hyllyssä olevaa rullarataa pitkin FIFO-periaatteella. Ensiksi syötetyt lavat saadaan hyllystön toisesta päästä ensimmäisenä ulos. Lavoja käsitellään lyhyeltä sivulta.

Sukkulahyllystö on moderni versio läpivirtaus- tai syväkuormaushyllystöstä. Voidaan integroida toimimaan AGV-trukin kanssa. Lavoja käsitellään pitkältä sivulta.

Ulokehylly sopii pitkien tavaroiden kuten putkien ja erilaisten nippujen varastointiin.

Pientavarahyllystö sopii pienille laatikoille, joista kerätään käsin pieniä määriä tavaraa. Tarvittaessa niitä voidaan rakentaa myös korkeiksi, jolloin niitä operoidaan korkeakeräilijäkoreilla.

Valaistus ja lämmitys vaikuttavat hyllystöratkaisuun

Valaistus on pieni, mutta hyllystölle tärkeä yksityiskohta. Jos valaisinkiskot ovat kiinni kattotuoleissa, ne heikentävät tilan maksimikorkeuden käyttöä, mikä voi merkitä kymmenittäin vähemmän lavapaikkoja.

Kun valaistus sijoitetaan katon vinoon osaan, eikä kattotuolin alaosaan, saadaan varastotilaa kattotuoliin saakka. Se merkitsee parhaimmillaan yhtä lavakerrosta lisää koko varastoon.

Valaistuksen suunta määrää hyllyjen suunnan samansuuntaiseksi kuin valaistus. Valon on myös tultava käytävien keskelle. Valaistus joudutaan usein kääntämään jälkikäteen hyllykäytävien suuntaiseksi, koska optimaalista hyllylayoutia ei ole otettu huomioon rakennusvaiheessa.

Tilan lämmitys on toinen tärkeä yksityiskohta. Jos tilassa on lattialämmitys, on hyllyjen kiinnittäminen lattiaan liki mahdotonta. Koska hyllyt on aina kiinnitettävä jo turvallisuuden vuoksi lattiaan, painitaan tällaisissa tiloissa melkoisten ongelmien kanssa.

Tilanne on aivan toinen, kun hyllykaluston asiantuntijat pääsevät keskustelemaan rakennusliikkeen kanssa jo suunnitteluvaiheessa. Lattian kantavuuden osalta tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että se tehdään kestämään hyllyjen paino. Hyllyn kämmenenkokoiselle jalkalapulle tulee helposti 10 000 kilon pistekuorma.

Turvallinen ja tehokas ratkaisu löytyy asiantuntemuksella

Kokemuksemme mukaan asiakkaillamme on usein vahvoja omia näkemyksiä, miten varasto pitäisi suunnitella. Me otamme ideat mielellämme vastaan ja punnitsemme niitä muiden tietojen kanssa, joita saamme asiakkaalta.

Kun löydämme parhaan ratkaisun, kerromme sen perustellen asiakkaalle. Suunnitteluvaihe on varaston tulevaisuudelle ratkaiseva vaihe, jossa sen toiminnan turvallisuuteen ja tehokkuuteen vaikuttavat asiat käydään syvällisesti ja avoimesti läpi.

Suositut blogi-artikkelit