Vastuullinen sisälogistiikka on tekoja arjessa

10 minuuttia luettavaa

Vastuullinen sisälogistiikka , Kestävä kehitys

Vastuullisen sisälogistiikan rakentaminen edellyttää yritykseltä halua ja kykyä muuttaa strategiassaan antamat arvolupaukset käytännön toimiksi.

On kyse sitten logistiikkakeskuksen energiatehokkuudesta, vähäpäästöisimmistä trukeista tai työturvallisuuden kehityshankkeista, tarvitaan toimissa suunnitelmallisuutta. Kun tunnetaan nykytila sekä asetetaan tavoitteet ja mittarit, voidaan valita se tie, jolla vastuulliseen sisälogistiikkaan voidaan edetä. Tällä tiellä tarvitaan Toyota Material Handlingin kaltaista kokenutta vastuullisen sisälogistiikan kumppania.

Toyota on maailman suurin ajoneuvovalmistaja, kun lasketaan yhteen sen valmistamat autot ja trukit. Sillä on pitkäaikainen kokemus vastuullista liiketoiminnasta kuten vähäpäästöisempien ajoneuvojen määrätietoisesta kehitystyöstä. Tämä koskee kaikkia ajoneuvojen käyttövoimia bensiinistä ja dieselistä lyijy- ja litiumioniakkuja sekä polttokennoja käyttäviin sähköisiin ajoneuvoihin. Ei siis ihme, että muun muassa sen litiumioniteknologiaa hyödyntävät trukit ovat globaaleja markkinajohtajia.

Yhdessä asiakkaiden kanssa

Toyotalla on alan suunnannäyttäjänä vahva kestävän kehityksen arvopohja ja visio, joka ulottuu vuoteen 2050. Tuolloin Toyotan tehtaat, tuotteet ja toimitusketju ovat hiilidioksidipäästövapaita. Visioon kuuluu myös vesistöpäästöjen minimointi, kierrätyksen maksimointi sekä positiivinen luonnon monimuotoisuuteen vaikuttaminen. Toyotan kaikilla organisaatiotasoilla on henkilö, joka vastaa näiden tavoitteiden viemisestä arjen tasolle niin, että ne huomioidaan jokaisella liiketoiminta-alueilla.  

Toyota auttaa myös asiakkaitaan ja yhteiskuntia suosimaan vähähiilisiä ratkaisuja ja kierotaloutta kaikissa toimissa. Tavoitteisiin kuuluu ympäristöriskien minimointi ja toimiminen niin, että maapalloa säilyy elinkelpoisena tuleville sukupolville. Tämä ajattelu heijastuu kaikkiin Toyotan tuotteisiin ja palveluihin. 

Vastuullisuus on jatkuvaa turvallisuuden ja tuotteiden laadun optimointia. Vastuullisuutta on myös se, että kaikki toyotalaiset voivat kehittyä työssään vastuullisella tavalla. Vastuullisuus on yhteistyötä asiakkaiden kanssa jo sen alkumetreiltä alkaen, jolloin Toyotan asiantuntijat perehtyvä syvällisesti asiakkaiden tiloihin ja prosesseihin. Näin he voivat tarjota turvallisimman, kustannustehokkaimman ja energiatehokkaimman ratkaisun kuhunkin käyttötarpeeseen.  

Turvallisuutta suunnittelusta ylläpitoon

Turvallisuuteen liittyvä vastuullinen toiminta merkitsee Toyotan asiakkaille laitteiden turvallisen käytön maksimointia koneiden koko elinkaaren aikana. Tähän päästään sekä sillä, että laitteet ovat alusta saakka suunniteltu turvallisiksi. Vastuullisuutta on myös se, että Toyota huomio kaikissa tarjouksissaan sen, miten kunkin koneen tai varastokalusteiden työturvallisuutta voidaan parantaa erilaisilla lisävarusteilla. Toyota myös huolehtii koneiden käyttäjien koulutuksesta ja osaamisen ylläpidosta yhdessä asiakkaidensa kanssa. 

Huollon turvallisuus on se osa turvallisuutta, joka koskee Toyotan omia työntekijöitä. Laitteet on suunniteltu niin, että huoltohenkilöstön on aina turvallista tehdä tarvittavat ylläpitotoimet.

Toyotan toimintaa läpileikkaavat lean- ja TPS-menetelmät (Toyota Production System) takaavat sen, että kaikki Toyotan tuotteet ja palvelut tuotetaan asiakkaalle standardoidulla prosessilla. Tämä toimintatapa edellyttää muun muassa sen, että jokainen työntekijä on velvollinen raportoimaan, jos havaitsee toiminnassa poikkeamia: jokainen työntekijä valvoo laatua ja jokainen on velvollinen pysäyttämään toiminnan, jos havaitsee laatupoikkeamia. Standardoitu prosessi takaa asiakkaille laadukkaat ja turvalliset tuotteet ja palvelut.

Vastuuta arjessa

Toyotan työtekijöiden arjessa vastuullisuus näkyy ja tuntuu joka päivä. Työsuhdeautoina olevat henkilöautot ovat pääsääntöisesti vähäpäästöisiä hybridisähköautoja. Ensimmäiset hybridit tulivat käyttöön jo yhdeksän vuotta sitten. Autojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö on 117 grammaa per kilometri. Työntekijöille annetaan ajotapakoulutusta, jolla saadaan päästöjä alas ja parannetaan liikenneturvallisuutta. 

Vähäpäästöisyyteen tähtää myös se, että kymmenien huoltoautojen päivittäisiä ajoreittejä optimoidaan niin, että ajomatkat ja päästöt voidaan minimoida. Huollon arjessa käytettyjen varaosien ja öljyjen kierrätys on järjestetty niin, että ne saadaan mahdollisimman tehokkaasti ja pienillä päästöillä kierrätykseen.

Vastuullisuutta on Toyotan Vantaan Korsossa olevan Suomen pääkonttorin katolla olevat 1900 aurinkopaneelia, jotka tuottavat vuosittain 500 kilowattituntia sähköä. Tällä sähköllä katetaan neljäsosa rakennuksen vuosittaisesta sähkönkulutuksesta, muun muassa valaistus, jäähdytys ja huollossa olevien sähkötrukkien lataus. Aurinkopaneelihankkeen takana oli Toyotan oman kiinteistöhallinnon halu kehittää kiinteistön energiatehokkuutta ja saada osa käytettävästä sähköstä hiilidioksidivapaaksi.

Vastuullisia ratkaisuja kokemuksella

Toyota vastuullinen henkilöstöpolitiikka takaa työntekijöille mahdollisuuden kehittyä ja kasvaa omassa työssään. Tämä on johtanut siihen, että yrityksessä on runsaasti asiantuntijoita, joiden osaaminen on karttunut kymmenien vuosien aikana. He tuntevat asiakkaidensa tarpeet ja osaavat luoda heidän kanssaan kuhunkin käyttötarpeeseen parhaiten soveltuvia ratkaisuja. Kokemus antaa varmuutta, jolloin ymmärrys asiakkaille tehtyjen ratkaisujen vaikutuksista ja vastuullisuudesta paranee.

Työntekijöiden kokemus vastuullisten ratkaisujen rakentamisesta johtaa siihen, tuotteista ja palveluista kootut asiakasratkaisut ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä koko niiden elinkaaren aikana. Hyvä esimerkki Toyotan tuotteiden ja osaavan henkilökunnan yhteispelistä on se, että noin 90 prosenttia toimitettavista trukeista on sähkökäyttöisiä ja niistäkin jo kolmasosa käyttää energiatehokasta ja sitä kautta vähäpäästöistä litiumioniakkuteknologiaa. Litiumioniakkujen elinkaari on pidempi kuin perinteisten lyijyakkujen, niiden käyttäminen on turvallista ja niiden lataaminen on nopeampaa kuin lyijyakkujen.

Luottamusta ja sertifioitua vastuullisuutta

Asiakkaiden ja Toyotan luottamukseen perustuva yhteistyö tuottaa vastuullisia sisälogistiikan ratkaisuja. Asiakkaat luottavat Toyotan kokemukseen perustuvaan laajaan sisälogistiikan asiantuntemukseen. Tämä mahdollistaa ympäristön kannalta merkittäviä kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja, joissa on huomioitu energia- ja materiaalitehokkuus sekä minimoitu ympäristöriskit.

Vastuullisuus verifioidaan yhä useammin jo tarjouspyyntövaiheessa, kun yhteistyökumppanilta edellytetään vastuullisuussertifiointeja. Toyota on saavuttanut jo neljänä vuonna peräkkäin OECD-maissa standardiksi nousseen Ecovadis-standardin korkeimman Gold-tason. Toyota on asettanut samat kriteerit alihankintaketjulleen ja kumppaneilleen kuin omille tehtailleen. 

Toyota verifioi toimintansa vastuullisuuden vuosittain Dual Impact -raportillaan asiakkailleen ja muille sidosryhmilleen. Raportti kattaa Toyotan kaikki toiminnot Euroopassa. Raportti avaa, millä käytännön toiminnalla Toyota on kehittänyt tuotteidensa ja palveluidensa laatua ja turvallisuutta, optimoinut ihmisten mahdollisuutta kehittyä ja minimoinut ympäristökuormaa. Kullakin osa-alueella kehitystä tarkastellaan maittain ja eri liiketoiminta-alueiden näkökulmasta.

Toyota kehittää vastuullista toimintaa ja siitä raportointia yhteistyössä asiakkaidensa ja sidosryhmiensä kanssa. Lean- ja TPS-menetelmillä varmistetaan se, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja niihin edetään sidosryhmien kanssa sovituilla askelilla. Vastuullisuusraportointi on kiinteä osa Toyotan yhteistyötä asiakkaiden kanssa, ja se on paljon enemmän kuin mitä viranomaiset tai lainsäädäntö edellyttää vastuullisuudelta.

Hiilijalanjäljen minimointi

Lue lisää aiheesta:

Ecovadis todentaa vastuullisen toiminnan »
Miljoonan hiilidioksidikilon päästösäästöt »

Suositut blogi-artikkelit